En religionslärare på en skola i Mjölby fälls i domstol för att under en lektion ha propagerat emot Sverigedemokraterna. Läraren varnades av sin arbetsgivare sedan händelsen uppmärksammats av Samnytt. Fackförbundet Sveriges Lärare överklagade till Arbetsdomstolen, som emellertid slår fast varningen.

Får lärare använda lektionstid för att framföra sina egna politiska ståndpunkter, och är det i sådana fall något som omfattas av yttrandefriheten? Det är en fråga som under veckan behandlats av Arbetsdomstolen.

Bakgrunden är religionsundervisning som hålls på Kungshögaskolan i Mjölby i maj 2021. Då får eleverna bland annat lära sig att den som ”har värderingen människovärde/allas lika värde” ”röstar förmodligen inte på Sverigedemokraterna”.

Faksimil

Varnas

Det SD-kritiska undervisningsmomentet uppmärksammas av Samnytt. En elev berättar att denne inte vågar invända mot formuleringarna, vare sig för läraren eller skolledningen. Anledningen är risken för repressalier.

– Betygen sätts ganska snart. Jag befarar att det skulle påverka mina betyg, tyvärr, berättar eleven för Samnytt.

Nästföljande dag har läraren ett samtal med skolans rektor Tor Ekström. Samtalet handlar mest om Samnytt. Efter det utfärdas en skriftlig varning mot läraren.

”Skolan ska vara objektiv och inte värdera partipolitik i undervisningen”, står bland annat att läsa i den.

Överklagas

Läraren får hjälp av fackförbundet Sveriges lärare, tidigare Lärarförbundet, att överklaga varningen. Det kräver 80 000 kronor, 50 000 till läraren och 30 000 till sig själva, i skadestånd av kommunen.

I överklagan påpekas bland annat att det är ”en skribent från alternativmediet Samhällsnytt eller Samnytt” som uppmärksammat det undervisningsmoment läraren varnas för. Samnytt är en ”hatsajt” och den är ”högerpopulistisk”, hävdar fackförbundet och använder Wikipedia som källa.

Faksimil

Formuleringen att den som ”har värderingen människovärde/allas lika värde” ”röstar förmodligen inte på Sverigedemokraterna”, menar fackförbundet är ”möjligen olycklig”, men inte tillräckligt allvarlig för att resultera i en disciplinär åtgärd. Vidare påpekas att materialet varit kompletterande information syftandes till att ”förklara begreppet värdering”.

I andra hand påpekar Sveriges lärare att den varnade läraren har rätt till yttrandefrihet, även på sin arbetstid, och att det inte är ”nödvändigt att läraren klargör att ett visst yttrande är en personlig uppfattning”.

Fälls

Men Arbetsdomstolen går på kommunens linje, och dömer att det är rätt att varna läraren för att han i sin undervisning pekat ut SD på det sätt han gjort.

Det ”har gjorts i undervisningen och riktat sig till eleverna” och går enligt domstolen inte att uppfatta som lärarens ”personliga åsikt”. Vidare menar Arbetsdomstolen att texten ”har varit i strid med kravet att undervisningen ska vara saklig och allsidig”.

Även om läraren tydligt hade upplyst om att det rörde sig om hans privata åsikt om Sverigedemokraterna, så hade det ändå varit fel, menar Arbetsdomstolen. ”JO har uttalat att en lärare självfallet inte kan ta lektionstid i anspråk för att inför klassen redovisa sin privata syn i en politisk fråga”, står att läsa i domen.

Sveriges lärares talan avslås därför och fackförbundet döms att betala Mjölby kommuns rättegångskostnader på 85 800 kronor.

LÄS ÄVEN: Skola lär elever att SD-väljare inte tror på allas lika värde