Den högre åldern och sexbrottsdomen avslöjades i samband med att mannen tillsammans med tre kumpaner begick nya brott i Sverige. Under brottsutredningen avslöjades också att ytterligare en i gänget var en person som polisen jagat i tre år för en brutal våldtäkt på en kvinnlig thaimassör i Malmö.

Abdul Khan från Afghanistan kom enligt Migrationsverkets anteckningar som asylsökare till Sverige i november 2015. Han angav då att han var född den 6 oktober 1999.

Han fick avslag på sin asylansökan men söker nu nytt uppehållstillstånd med åberopande av den kontroversiella gymnasielagen, vars syfte är att ge runt 9000 afghanska unga män utan asylskäl möjlighet att stanna i Sverige ändå, om de går en gymnasiekurs.

I ett stort antal av fallen har de tidigare avslagen meddelats på grund av att den asylsökande ljugit om sin ålder och befunnits vara betydligt äldre än det omyndiga ”ensamkommande flyktingbarn” som ger större möjlighet till asyl jämfört med vuxna sökande. Oftast grundar sig en sådan uppskrivning av ålder på en medicinsk åldersbestämning.

Det är oklart om en sådan gjorts på Abdul. Däremot finns en myndighetshandling från Norge, där Abdul vistades innan han kom till Sverige, där han själv uppgett sig vara född den 2 februari 1992, alltså sju år tidigare än vad han uppgett för Migrationsverket i Sverige. Han angav för de norska myndigheterna också ett annat annat namn, Abdul Hussain Hussaini.

Den aktuella myndighetshandlingen är enligt uppgifter från Interpol en dom daterad den 8 oktober 2013 där Abdul döms till 10 månaders fängelse för våldtäkt mot minderårig.

Den 31 augusti i år dömdes Abdul också i Sverige för brott. Detta efter att tillsammans med tre andra afghanska unga män ha tagit sig in på ett skyddsområde i Göteborgs hamn. Påföljden blev 2 månaders fängelse.

Enligt Kriminalvårdens dagboksblad som Samhällsnytt tagit del av, är 26-årige Abdul för närvarande bosatt på en adress i Oxie utanför Malmö och är inskriven som elev på Sorgenfri gymnasium i Malmö. Enligt samma dokument har Abdul nu lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Innan den ansökan lämnades in fanns ett beslut från den 6 april i år om avslag och utvisning. Sedan dess och fram till nu har Abdul vistats illegalt i Sverige. Ingen uppgift finns om att myndigheterna försökt verkställa utvisningen eller försökt ta honom i förvar i avvaktan på sådant verkställande.

Dagboksbladet upprättades i samband med åtalet om olaga intrång och hade som syfte att utreda huruvida Abdul kunde komma ifråga för samhällstjänst eller skyddstillsyn i stället för fängelse. På grund av att Abdul inte talar svenska och ingen tolk kunde uppbringas har en sådan utredning inte gjorts och Abdul döms därför till fängelse.

Göteborgs tingsrätt skriver i en kommentar till barnvåldtäktsdomen i Norge, att det är uppenbart att Abdul är äldre än 18 år. Trots detta används hans felaktiga personnummer med 1999 som födelseår i domen.

Tre år gammal våldtäkt klarades upp
En av Abduls kumpaner vid det olaga intrånget är Ali Saleh Ali. I samband med att kvartetten greps och DNA-prov togs visade det sig att Ali är identisk med den person som för tre år sedan, den 26 maj 2015, under knivhot och misshandel våldtog en kvinnlig thaimassör i Malmö.

Ali stegade obokad in på massagesalongen och ville få massage. Efter en stund vill Ali att massagen ska övergå i sexuella tjänster, så kallad ”happy ending”. Den kvinnliga thaimassören säger nej, varvid Ali blir våldsam, drar fram en kniv, binder kvinnans händer, knuffar omkull henne och våldtar henne.

Under våldtäkten har kvinnan Alis kniv mot strupen och hon får också ta emot slag och sparkar samt dödshot. Efter fullbordad våldtäkt dunkar Ali kvinnans huvud mot en vägg för att hon ska tuppa av och sedan försöker han låsa in henne i en skrubb. Ali blir dock avbruten av att en annan kund knackar på och väljer då att avbryta och fly från platsen.

Brotten kunde inte klaras upp. Flera misstänkta togs in till förhör och topsades men DNA stämde inte med det man hittat på brottsplatsen.

I samband med polisutredningen kring det olaga intrånget i Göteborgs hamn fick man dock en träff som matchade gärningsmannen för den tre år gamla våldtäkten. I en separat rättegång har Ali nu dömts för grov våldtäkt, olaga hot, misshandel och försök till olaga frihetsberövande till fängelse i fyra år och tio månader samt tidsbegränsad utvisning på tio år.

I samband med den återupptagna brottsutredningen framkom att Ali sökt asyl i Sverige 2011, fått avslag ett år senare, gått under jorden och dykt upp igen 2017 då avslaget preskriberats för att på nytt söka om asyl. Den brutala våldtäkten begicks alltså under den period då Ali höll sig gömd i Sverige.

Det framkom också att Ali i likhet med många andra afghanska unga män som sökt asyl i Sverige som ”ensamkommande flyktingbarn” med hänvisning till situationen i Afghanistan, inte bott där på många år. De senaste fem åren innan han kom till Sverige 2011 hade han i stället bott i Iran.

I förhör relaterade till den andra utredningen om olaga intrång, har Ali uppgett att han är analfabet och därför inte kunde förstå förbudsskyltarna kring det skyddsklassade området. Han uppger sig också sakna annan utbildning än koranskola. Han säger att han fördriver tiden i Sverige med att röka hasch men inte tycker att det är något problem.

Ali dömdes mot sitt nekande för våldtäkten. Hur hans DNA hamna i sperma på en handduk i massagesalongen och på den våldtagna kvinnan har han ingen förklaring till.

För det olaga intrånget döms förutom Abdul Khan och Ali Saleh Ali ytterligare två unga män med afghansk härkomst, Sibtain Ali Oruzgani född 1994-08-10 och Ateeq Qasemi, född 1999-10-16. Alla fyra får samma påföljd, två månaders fängelse för brottet.

Även Sibtain och Ateeq har sökt asyl i Sverige men enligt rättshandlingar har de inte fått besked ännu. Ingen av de två döms till utvisning.

Inte heller Abdul Khan döms till utvisning. Av olaga intrång-domen framgår inte huruvida Abduls ifrågasatta ålder och identitet samt domen i Norge för våldtäkt mot barn kommer att föranleda någon ytterligare utredning vad gäller hans ansökan om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen som ”ensamkommande flyktingbarn”.

Den tunga kritik som riktats mot gymnasielagen, eller amnestilagen som den också kallas, har bland annat handlat om sänkta krav på att den sökande ska kunna göra sin identitet och ålder trolig.

I lördags meddelade Migrationsdomstolen i Göteborg att man återkallar sin prövningsansökan till EU-domstolen av gymnasielagen. Detta efter att Migrationsöverdomstolen gett lagen grönt ljus. Det innebär att lagen nu inte kan stoppas, såvida den inte rivs upp av en riksdagsmajoritet som del av en kommande regeringsuppgörelse.

Domen i målet mot samtliga de fyra afghanska unga männen gällande olaga intrång kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.
Domen mot Ali Saleh Ali för våldtäkt kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.