Socialdemokraterna har gjort ett stort nummer av hur man i regeringsställning höjt garantipensionen för de sämst ställda pensionärerna. Men nu visar det sig att partiet tar tillbaka hela höjningen och mer därtill i form av höjda skatter på el, drivmedel, mat och annat som fördyrats kraftigt på grund av S-regeringens politik.

Den här veckan kommer de första pensionsutbetalningarna som innefattar den extra tusenlapp för landets fattigpensionärer som S-regeringen drev igenom i riksdagen. Men glädjen står knappast högt i tak i de ekonomiskt utsatta svenska pensionärshushållen – den lilla dusören kompenserar inte ens för den skenande inflation som regeringen drivit fram.

SR har talat med Siw Göransson i Munkedal, pensionerad efter ett långt och strävsamt arbetsliv men lönad för detta med en låg pension. Den socialdemokratiska regeringens skryt den senast tiden om hur man satt guldkant på fattigpensionärernas tillvaro genom en reform som ger en tusenlapp mer i kuvertet upplever hon närmast som både en lögn och ett hån.

Går back 1 500 kronor varje månad

Siw har räknat ut att den extra tusenlappen inte ens kompenserar för hälften av de ökade utgifter hon fått på grund av ”sossepriserna” på mat, el, drivmedel och allt annat som inflationen gjort dyrare.

– Varje månad kommer jag gå back kanske 1 500 kronor med höjda matpriser, elpriser och bränslepriser, konstaterar en allt annat än glad och nöjd Siw.

Socialdemokraterna i regeringen har velat lägga skulden på Rysslands invasion av Ukraina och försökt etablerad begreppet ”Putinpriser”. I folkdjupen har man reagerat på den desinformationen och i stället myntat begreppet ”sossepriser”.

Nedlagd kärnkraft får elpriserna att skena

Den skenande svenska inflationen började långt innan Ukrainakriget och har av initierade bedömare konstaterats ha helt andra orsaker, de flesta direkt eller indirekt relaterade till regeringens politik. Att elpriserna skenar beror till exempel på beslut att stänga ned hälften av landets kärnkraft utan att kunna kompensera för produktionsbortfallet.

Situationen har förvärrats ytterligare av att den el från vattenkraft som produceras i landets norra delar inte kan överföras till söder där kärnkraften avvecklats. Detta på grund av att regeringen låtit infrastrukturen för distribution av el förfalla.

Sammankopplingen av elnätet med kontinenten är ytterligare en faktor som spär på den svenska elkrisen. I länder som Tyskland har man tagit än mer ödesdigra rödgrönt och klimatalarmistiskt motiverade energipolitiska beslut om avveckling av kärnkraften som man planerat ersätta med rysk gas som nu frusit inne.

Regeringspolitik även bakom skyhöga bränslepriser

På drivmedelsområdet råder en liknande situation. Råoljepriserna har stigit en del men huvudförklaringen till att Sverige har världens högsta pris på diesel och bensin är regeringens beslut att vara bäst i klassen i Europa när det gäller den så kallade reduktionsplikten, det vill säga inblandning av biodrivmedel i de fossila drivmedlen.

Den tidigare rödgröna och nuvarande enfärgat röda regeringen har beslutat om mångfalt högre inblandning än vad EU beslutat om. Biodrivmedel är avsevärt dyrare än sina fossila motsvarigheter trots att de ger ett väsentligt lägre energiutbyte med kortare körsträcka och driftstid för fordon och jordbruks- och entreprenadmaskiner.

Drar in extra miljarder till statskassan

Regeringen drar genom prishöjningarna på el och drivmedel också in extra miljardbelopp till statskassan eftersom det handlar om extremt högbeskattade varor med både moms och särskilda punktskatter. I storleksordningen 60 procent på bensin till exempel.

De av regeringen skapade skenande el- och drivmedelpriserna har i sin tur lett till att priserna på många andra varor ökat kraftigt då producenter och distributörer fått kraftigt höjda kostnader. Inte minst har inflationen på maten varit kraftig den senaste tiden.

Höga matpriser drabbar hushåll med svag ekonomi hårdast, däribland de med lägst pensioner som Siw Göransson. och en uträkning som försäkringsbolaget Folksam gjort visar att den ”skärv” som regeringen stuckit åt äldre i hennes situation inte förslår längt för att gottgöra vad regeringen ställt till med i fråga om inflationsdrivande politik

Bävar för vinterns uppvärmningskostnader

För Siw äts inte bara pensionshöjningen upp, så som Folksam formulerar det, utan regeringen tar därutöver också ytterligare en stor tugga på hennes ekonomi, en som till och med är en och en halv gång större än pensionshöjningen.

– Jag får ut 157 kronor mer brutto och netto blir det 88 kronor efter att skatten är dragen. Så det blir inte så våldsamt mycket för att ta tag i den här höjda priserna i mataffären.

Siw och hennes make bor i fastigheten med eluppvärmd vattenburen värme. De bävar nu för fortsatt höga ”sossepriser” på elen i vinter om S-regeringen sitter kvar.

– Vi får väl ta fram våra pälsar och krama om varandra så att vi håller värmen, konstaterar Siw lakoniskt och lite uppgivet.