I takt med att jämställdheten implementerats i samhället har det blivit allt svårare för den feministiska rörelsen att legitimera sin existens. Ett fenomen som på senare år lyfts fram i kvinnokampen är det man menar är mäns ovana att sitta med benen brett isär, på engelska myntat som ”manspreading”.

En 23-årig brittisk kvinna, 23-åriga Laila Laurel, har nu konstruerat en stol som ska lösa ”problemet” genom att fysiskt hindra män från att gresa med benen. Stolen är avsmalnande framtill och har sarger utmed sidorna så att den tvingar ihop benen på den som sätter sig i den.

Laurel som studerar 3D-design på universitetet i Brighton säger att hon fick idén till att skapa specialstolen efter att själv ha blivit ”utsatt” för manspreading, något som hon menar ”invaderar hennes personliga rum”. Hon säger sig också ha inspirerats av den radikalfeministiska webbplatsen ’The Everyday Sexism Project’ där tredje vågens feminister kan vittna om den sexism de anser sig vara föremål för i sin vardag.

Motsatt stol för kvinnor
Lailas stolprojekt stannar dock inte vid att stoppa manspreading. Hon menar att det nu är dags för kvinnor att sära på benen och har därför konstruerat ytterligare en stol som uppmuntrar till womanspreading. Den blir i stället bredare framtill och är försedd med en kloss i mitten av framkanten så att det inte går att föra ihop benen.

Stolarna har efter Lailas idé byggts av ett lag med studenter på universitetet och deras ”oförtröttliga arbete” hyllas också av universitetets föreläsare i arkitektur och design, dr Eddy Elton.

Arbetet har nu krönts med en fin utmärkelse Lailas stolar tilldelades nyligen prestigefyllda Belmond Award för nya talanger. Enligt jurypanelen är Lailas stolar ”en djärv och ändamålsdriven konstruktion som utforskar den viktiga rollen inom design att påverka människors beteende och adressera viktiga samhällsfrågor idag”.

Enligt dr Elton är det en fantastisk händelse för hela universitetet att Lailas stolar belönats med denna utmärkelse. ”Det är något jag för all framtid kommer att vara stolt över”, berättar han.

Det framgår inte hur man vid en eventuell implementering av stolarna på offentliga platser har tänkt sig att se till att stolarna inte används på motsatt sätt än det avsedda, dvs att män som gillar att sitta med benen isär väljer stolen för womanspreading och kvinnor som oftast gillar att sitta med benen ihop väljer stolen mot manspreading.