Svensk arbetsrätt har sina förtjänster men kan också vara fyrkantigt byråkratisk, komplicerad och onödigt restriktiv, något som nyligen Spotify fick uppleva när de försökte få tillstånd för sina ingenjörer att arbeta nattetid.

Enligt svensk lagstiftning krävs antingen fackligt godkännande genom kollektivavtal eller dispens från Arbetsmiljöverket för att nattarbete ska vara tillåtet. Spotify ansökte om dispens för sina 250 ingenjörer men nekades av Arbetsmiljöverket, eftersom myndigheten inte ansåg att deras arbete var tillräckligt viktigt.

Kritiker, däribland Albin Zettervall på näringslivets tankesmedja Timbro, menar att förbudet mot nattarbete är föråldrat och skadar Sveriges konkurrenskraft, samtidigt som det hotar jobb inom landet.

Problem för fler företag

Spotify är inte det enda företaget som stött på problem relaterade till nattarbetsförbudet. År 2015 ville ICA-butiken Folkes Livs i Uppsala ha öppet dygnet runt för att möta efterfrågan från sin kundbas, främst studenter med oregelbunden dygnsrytm.

Trots stöd från både kunder och anställda, nekades de av det socialdemokratiskt kontrollerade LO-fackförbundet Handels, som inte ansåg att livsmedelsbutiker behöver vara öppna efter midnatt. Kritiker menar att det råder godtycke i bedömningen om vilka verksamheter som ska anses viktiga och inte är något som enskilda tjänstemän på myndigheter eller fackförbund bör ha befogenhet att bestämma.

LÄS ÄVEN: SVT missnöjd med matjättarna: ”Inte tillräckligt med ramadan-reklam”

Farhågor som motiverar förbudet överdrivna

Förbudet mot nattarbete motiveras bland annat med hänsyn till de olägenheter det kan medföra för arbetstagare, såsom störningar i sömn, måltidsrutiner och hemliv. Men de hälsorelaterade farhågorna har visat sig överdrivna.

Professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet har granskat forskningen på området och funnit att exempelvis dödligheten inte är mycket högre bland nattarbetare än bland befolkningen i övrigt. Åkerstedt menar att hjärt- och kärlsjukdomar inte har en så stark koppling till nattarbete som man tidigare antagit och att riskerna för små för att motivera ett förbud.

 Det verkar som om nattarbetare inte behöver oroa sig för hälsan, sammanfattade professor Åkerstedt frågan för några år sedan.

Tidigare regeringars misstag att inte förändra arbetsrätten

Tidigare svenska regeringar har ofta undvikit att göra förändringar i arbetsrätten. Alliansregeringarna valde medvetet att röra arbetsrätten så lite som möjligt för att undvika konflikter. Det listade dåvarande finansminister Anders Borg senare som ett av de stora misstagen under den borgerliga regeringstiden.

Ulf Kristerssons regering hoppas många på nu ska rätta till det misstaget och bland annat se över möjligheten att avskaffa förbudet mot nattarbete som en åtgärd för att undanröja skadliga regleringar på arbetsmarknaden.

Det nuvarande förbudet ses som begränsande för både arbetstagare och arbetsgivare och frågan har ställts om inte individer bör få större inflytande över sin egen arbetstid, i motsats till att makten bör ligger hos partistyrda fackföreningar eller Arbetsmiljöverkets tjänstemän.

Risk att Spotify flyttar utomlands

ICA butiken Folkets Livs har nu, flera år senare, lyckats öppna nattetid. Dock med obemannade kassor och utan att kunna erbjuda välbetalda jobb för studenter som man planerat.

Spotifys situation riskerar däremot leda till att företaget flyttar sina välbetalda ingenjörsjobb till andra länder, där svensk arbetstidslagstiftning inte når dem. Sverige går då miste om både arbetstillfällen och skatteintäkter.

LÄS ÄVEN: SVT: Spotifys användare lyssnar för mycket på manliga artister