Diyar Cicek, nyvald förbundssekreterare för Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU), fuskade när han studerade på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Det uppmärksammar Dagens industri.

Enligt en dom från förvaltningsrätten som Samnytt tagit del av stängdes Cicek av från utbildningen under fyra veckor i början av höstterminen 2018. Anledningen var att han fuskade i samband med en examination i form av en så kallad PM-uppgift. Disciplinnämnden vid universitetet fattade beslut om avstängningen.

Diyar Cicek överklagade beslutet till domstol, som emellertid gick på disciplinnämndens linje. Enligt domen var den PM-uppgift som Cicek lämnade in i stort sett en kopia av en uppsats som lämnats in av en annan student höstterminen 2017. Fusket upptäcktes med hjälp av programmet Urkund som används för att avslöja fuskande studenter.

”Av utredningen framgår dock att meningar och hela stycken är till stor del identiska med den andra uppsatsen”, står att läsa i förvaltningsrättens dom. ”I och med att formuleringarna i stort är identiska utgör de delarna plagiat”, konstateras vidare i domen.

Cicek skyllde på att han lämnat in ”fel version av uppsatsen”.

Blev aldrig klar

Samnytt har varit i kontakt med Uppsala universitet som berättar att Diyar Cicek inte har avslutat juristutbildningen efter avstängningen. Han har klarat av 150 av utbildningens sammanlagt 270 poäng. Den kurs Cicek fuskade på 2018 har han nu gjort klart, men han har inte gjort klart några fler kurser sedan dess.

Diyar Cicek är 26 år gammal, har turkisk invandrarbakgrund, är uppväxt i Falun och blev svensk medborgare 2003. Han har suttit i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Falun och kandiderade 2018 till riksdagen för Socialdemokraterna i Dalarna. Han tillträdde som SSU:s förbundssekreterare i augusti.

Enligt ett uttalande via SSU:s presstjänst, som skickats till Dagens industri, ångrar Diyar Cicek att han åkte fast för fusk. ”Det blev inte bra, jag ångrar att jag var oaktsam”, skriver han i mejlet.