Nu riktas förnyad och intensifierad kritik mot beslutet att stänga två reaktorer i Ringhals i förtid. Det kan leda till klimatpåverkande utsläppsökningar på åtta miljoner ton. Men Miljöpartiet som är det parti som är mest bekymrat över utsläppsrelaterade klimatförändringar håller fast vid sitt nej till att utreda fortsatt drift.

Det är Konjunkturinstitutet som varnar för kraftigt ökade utsläpp i samband med att elen från de två Ringhals-reaktorerna som stängs ska ersättas. De ändrade reglerna för det komplicerade systemet med handel av utsläppsrätter kommer enligt Svante Mandell, som är forskningschef inom miljöekonomi på den statliga myndigheten, att innebära att merparten av ersättningselen blir fossilbaserad, dvs producerad med hjälp av olja och kol.

Partier vill ompröva och utreda men MP säger nej
Flera riksdagspartier, däribland SD, L och M, vill nu att beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 omprövas och utreds. Miljöpartiet, som uttalat den skarpaste kritiken mot miljöskadlig fossilbaserad el, vill dock inte ändra sin hållning i frågan.

Partiets klimat- och energipolitiske talesperson Lorentz Tovatt säger i en kommentar att Ringhals-reaktorerna är ”dysfunktionella, trasiga och farliga” och inte kan drivas vidare ”med ursäkten” att en stängning leder till ökade utsläpp. Han tror också att bortfallet av el när de stängs kan ersättas med vindkraft, grundat på förhoppningar om en snabb och drastisk ökning av andelen förnybar el i Europa.

MP låter lönsamhet gå före miljö
Tovatt ställer sig bakom Vattenfalls nedläggningsbeslut som är grundat helt på ekonomiska kalkyler och utan hänsyn till vilka negativ miljöeffekter det kan medföra. Han menar att det är något som hans parti ”inte ska lägga sig i”. Samtidigt har MP i andra sammanhang – senast i partiledartal i Almedalen för någon vecka sedan – beskrivit de fossila utsläppen som ett ”nödläge”.

Sjunkande elpriser innebär enligt Vattenfall att det är svårt att få ekonomisk lönsamhet för reaktorerna. Man vill därför inte göra de investeringar i underhåll som behövs för att reaktorerna ska kunna drivas under sin fulla prognostiserade livslängd.

Förlorade 50 miljarder på Nuon-affären
Den statliga energikoncernen köpte samtidigt för tio år sedan det holländska energibolaget Nuon för rekordhöga 89 miljarder kronor. Köpet är den största kontantaffären någonsin i Sverige och ur lönsamhetssynpunkt också en av de sämsta affärerna i svensk historia där värdet sedermera fått skrivas med med hela 50 miljarder kronor.

Reaktorerna 1 och 2 ska med normalt underhåll på ett säkert sätt kunna drivas i ytterligare minst 6 år. Nedstängningen av Ringhals 1 och 2 påbörjas, såvida inget annat beslut tas, om sex månader.