Nyhetsteam från amerikanska CBS och brittiska BBC besökte i samband med 30-årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg 1989 den plats där händelserna utspelade sig. De kunde konstatera att den kinesiska staten varit framgångsrik i sitt arbete att utplåna det som inträffade ur medborgarnas medvetande. Samtidigt kritiseras västjournalisterna för att genom sitt agerande ha utsatt kineser för fara att bli stämplade som dissidenter, något som kan medföra internering i omskolningsläger eller fängelse.

För 30 år sedan grusades de unga kinesiska studenternas hopp om ett öppnar och mer demokratiskt Kina när staten skickade in soldater och pansarvagnar för att slå ned protesterna på Himmelska fridens torg i huvudstaden Peking. Många människor dödades och händelsen har beskrivits som en massaker.

Den kinesiska staten har sedan dess systematiskt arbetat för att utradera händelsen ur medborgarnas medvetande. Det råder ett strikt förbud mot att berätta i text eller bild om vad som inträffade. Det nämns inte i några historieböcker och kinesiska medier har rensats på allt som kan påminna om händelsen.

När amerikanska och brittiska nyhetsteam häromdagen besökte Kina kunde de konstatera att nästan inga kineser som inte var födda när massakern ägde rum, känner till att den inträffat. De bilder av studenter framför stridsvagnar på Himmelska fridens torg som är berömda i resten av världen är det knappt någon yngre kines som känner igen.

Det amerikanska nyhetsteamet från CBS stoppades efter en stund av kinesisk polis och arresterades. Efter sex timmar släpptes de och kunde lämna landet. Det är oklart om även det brittiska nyhetsteamet från BBC blev föremål för polisiära ingripanden.

Västjournalister utsatte kinesiska medborgare för fara
För västjournalisterna var faran därmed över. Det är det emellertid långt ifrån säkert att den är för de kineser som CBS och BBC konfronterade på gatan. Dessa förekommer nu på bild när de svarar på journalisternas frågor och kan komma att identifieras av den kinesiska staten och sedan bli föremål för repressalier.

Om de kinesiska myndigheterna bedömer att dessa personer agerat på ett sätt som gör dem till dissidenter kan efterräkningarna bli kännbara, i värsta fall tvångsinternering i omskolningsläger eller fängelse.

Det brittiska nyhetsteamet uppges också ha fått hård kritik på plats av kinesiska medborgare som förstod vilken fara journalisterna utsatte dem för.

– Hur understår ni er att visa dessa bilder här, ska en mycket upprörd kines ha sagt till BBC-teamet.