Kenyas låneskuld till Kina uppgår till flera hundra miljarder dollar. Nu stoppar den kinesiska kommunistregimen alla fortsatta låneutbetalningar då man fruktar att landet aldrig kommer att kunna betala tillbaka.

Efter att de forna europeiska kolonialmakterna har dragit sig tillbaka från Afrika har kontinenten blivit alltmer geopolitiskt intressant för Kina som etablerat sig i en lång rad afrikanska länder. Ett av dem är Kenya.

Men landets ekonomi är ni i sådan gungning att Kina fryser alla utbetalningar för tidigare låneöverenskommelser och stoppar nya lån. Totalt handlar det om i runda tal 750 miljarder dollar som Kenya är skyldiga Kina.

Frysningarna kommer efter att Kenya ställt in avbetalningarna på gamla lån och begärt respit med att betala tillbaka. En lång rad stora projekt i Kenya finansieras med ett löpande inflöde av pengar från Kina. Dessa verksamheter kan komma att avstanna helt när de kinesiska bankerna säger stopp.

Den kenyanska regeringen under ledning av president Uhuru Kenyatta har inte officiellt velat bekräfta uppgifterna. Man förnekar tvärtom all kännedom om att Kina ställt in sina låneutbetalningar och gör gällande att det handlar om falska rykten.