Efter att Tommy Robinson arresterades på fredagen har tusentals personer samlats i London för att protestera. Samtidigt har The Leeds Crown Court förbjudit medierna att rapportera om fallet.

Många av demonstranterna är starkt kritiska till polisens agerande och man menar att yttrandefriheten är hotad.

Bland de medier som efter domstolens beslut tog bort sina artiklar om Robinson finns The Mirror, The Daily Record, Birmingham Mail och Russia Today.

Hos Breitbart London löste man det på ett eget sätt.

Vissa medier har dock fortsatt att rapportera men generellt råder medietystnad om fallet och det är i alternativa kanaler man talar om fallet.

Flera konservativa Youtube-personligheter direktsände på lördagen från protesterna.