I 30 år har Storbritannien arbetat med att minska antalet kärnvapen i landets arsenal. Detta arbete överges nu. Målet är istället att öka antalet stridsspetsar från 180 till 260.

2010 meddelade den brittiska regeringen att landet som mest skulle ha 225 kärnvapenstridsspetsar i lager, en siffra som efter en tid sänktes till 180. Det målet uppges dock inte ha nåtts än hävdar Hans Kristensen, chef för forskning om kärnvapen vid Federation of American Scientists. Kristensen anses vara en av världens ledande experter på Natoländers kärnvapenförmågor. Han menar att antalet idag sannolikt ligger närmare 200.

I onsdags presenterade Storbritannien en ny kärnvapenpolicy. Där deklareras att nedrustningens tid är förbi. Det nya målet är istället att öka beståndet med hela 44 procent på bara några år. Storbritannien äger inga kärnvapen själva utan hyr dem av USA.

LÄS ÄVEN: Kapprustning till havs – Kina har byggt världens största krigsflotta

Cyberattack kan leda till kärnvapenkrig

– Det är en besvikelse att se Storbritannien överge policyn om en minskning av kärnvapen som de har haft under de senaste 30 åren. De minskar också insynen i sin kärnvapenarsenal, säger Hans Kristensen till SVT.

Kärnvapenarsenalen har varit ämnad att fungera i avskräckande syfte. Tanken är att ingen ska våga anfalla landet då ett motanfall skulle bli förödande för angriparen.

Den nya policyn innefattar fler förändringar utöver den att öka antalet stridsspetsar. Nu inkluderas även länder som inte själva har kärnvapen men använder ”nya teknologier” som potentiella måltavlor. Enligt SVT:s uppgifter kan dessa nya teknologier inkludera cyberattacker samt biologiska och kemiska vapen.

LÄS ÄVEN: USA rustar upp – beställer 600 atommissiler

Kärnvapenbestyckade ubåtar i ständig beredskap

Storbritannien har fyra kända kärnvapenbärande ubåtar. Dessa har lång uthållighet under vattnet och minst en av dem hålls alltid i bruk till havs. Ubåtarna har kapacitet för 16 ballistiska robotar, med en räckvidd som överstiger 740 mil. Varje robot kan bestyckas med upp till 8 kärnvapenstridsspetsar som alla kan nå olika mål.

Sprängverkan från en enda av ubåtarnas kärnvapenstridsspetsar motsvarar hela 100 kiloton högexplosivt sprängmedel, vilket är att jämföra med atombomben som släpptes över Hiroshima under andra världskriget. Den motsvarade cirka 15 kiloton sprängmedel och beräknas ha krävt cirka 80 000 människors liv vid den initiala detonationen.