Enligt preliminära siffror från det ungerska valet ser regeringspartiet Fidesz ut att vinna stort – i skrivande stund ser de ut att öka med cirka 5 procentenheter sedan valet 2014 och få 134 av 199 mandat i parlamentet. Det räcker eventuellt för kvalificerad majoritet i parlamentet.

Sedan Fidesz vann makten 2010 har Ungern gått mycket starkt. Arbetslösheten har minskat med två tredjedelar, anmälda brott har minskat till hälften, BNP har gått från ett minus under socialistregeringen till ett starkt plus och minimilönerna har dubblats. Samtidigt har statsskulden som andel av BNP sjunkit.

Valdeltagande ser också ut att kunna bli det högsta någonsin, runt 70 procent. Talespersonen för regeringen, Zoltán Kovács, sa att det relativt sett höga valdeltagandet är en hyllning av demokratin och att ungerska folket skickat en tydlig signal.

Vår krönikör Erik Almqvist var på plats live i Budapest och filmade en snutt av valvakan:

Tillsättningarna av mandaten till det ungerska parlamentet sker dels genom proportionella val och dels genom enmansvalkretsar, likt systemet i Storbritannien. Av de 134 mandat som Fidesz ser ut att få kommer 91 från enmansvalkretsarna och 43 från den nationella listan.

Får Fidesz kvalificerad majoritet, alltså två tredjedelar av mandaten, kan de på egen hand ändra grundlagen.

Viktor Orban har i valrörelsen poängterat vikten av att inte ge efter för påtryckningar från EU, FN, västeuropa och en rad andra organisationer om att öppna sina gränser för invandring från Afrika och Mellanöstern.