➤ Det är betydligt fler medborgare i medlemsländerna som är missnöjda med hur EU utvecklas än som är nöjda. Det visar EU-parlamentets omfattande opinionsundersökning ’Parlemetern’.

44 procent av de tillfrågade anser att EU utvecklas åt fel håll och endast 31 procent att unionens utveckling går i rätt riktning. Åsikterna varierar stort från land till land.

Mest negativa respektive positiva land
Mest negativa till EU är grekerna – 7 av 10 anser att unionen utvecklas åt fel håll. Flest positiva åsikter om EU:s färdriktning finns i Irland där 6 av 10 tycker att utvecklingen går åt rätt håll.

I Sverige är det fler som ser negativt än som ser positivt på EU:s utveckling. Fyra av tio svenskar gör tummen ned och endast tre av tio gör tummen upp medan tre av tio antingen inte tycker att utvecklingen går i vare sig positiv eller negativ riktning eller inte anser sig kunna svara på frågan.

Det egna landets utveckling
EU-parlamentet har även frågat medborgarna i de olika EU-länderna hur de ser på utvecklingen i sitt eget land. Där är ännu fler missnöjda. Fem av tio anser att deras land utvecklas åt fel håll.

I Sverige är synen på det egna landets utveckling något mer positiv än genomsnittet för EU. Dryg fyra av tio ger Sverige godkänt medan knappt fyra av tio ger betyget underkänt.