I en finsk studie över autism och psykomotorisk utvecklingsförsening framgår att färre än ett barn av tio med svår autism har helfinsk bakgrund.

I studien, som utförts av Helsingfors universitetssjukhus, har forskare undersökt samband mellan invandrarbakgrund och svåra autismspektrumtillstånd. Forskarna granskade information om patienter i åldern 3-6 år som vårdats på Nya barnsjukhusets dagcenter och jämförde bakgrunds- och riskfaktorerna med samtliga 3- och 6-åringar i sjukhusets område.

Av patienterna hade 306 autismspektrumtillstånd, varav 233 hade utvecklingsförseningar. Av dem var 209 (89,7%) födda i Finland, men endast 7,3% hade två finska föräldrar. 11,6 % hade en mamma från Finland. Föräldrarna till de små patienterna som analyserades i studien kom från 75 olika länder.

50 gånger så stor risk för invandrarbarn

Det visade sig att barn vars mödrar kommer från Afrika och Mellanöstern hade 50 gånger så stor risk för svår autism jämfört med barn till finska mödrar.

Den höga risken för allvarlig autismspektrumstörning bland barn till invandrarmammor i Finland är oroande och kräver ytterligare forskning. Samma fenomen har tidigare observerats i Sverige. Överrepresentationen kan inte bero på att personer med invandrarbakgrund löper större risk att få remisser, eftersom misstanken om allvarlig sjukdom bekräftades oftare av dem än av finländska barn. Det beror inte heller på att föräldrarna till autistiska barn skulle flytta till Finland för att få hjälp, eftersom 89,7 procent av barnen är födda i Finland”, står det i studiens slutsats.

Forskarna har kunnat utesluta att den stora överrepresentationen bland barn med ursprung i Afrika och Mellanöstern skulle bero på kulturella faktorer eller språkbrister. Men vad den faktiskt beror på har de emellertid inte kunnat konstatera – och efterlyser mer utredning. De konstaterar även att man bör studera vilken effekt D-vitaminbrist i tidig graviditet kan ha på barnet.

LÄS ÄVEN: D-vitaminbrist ökar bland mörkhyade och personer med heltäckande klädsel