Individer som tagit vaccin mot covid-19 hade en högre risk för alla former av vaskulär ocklusion i näthinnan inom två år efter vaccination. Det slås fast i en studie som publicerats i den brittiska tidskriften Nature.

En ny stor kohortstudie visar att personer som fått covid-19-vaccin löper upp till 3,5 gånger större risk att drabbas av synnedsättning än ovaccinerade.

Retinal vaskulär ocklusion är en vanlig orsak till synnedsättning. En vanlig typ av retinal vaskulär ocklusion är retinal venocklusion där blodflödet från näthinnan, blodkärlen inuti ögat, till hjärtat blockeras ”ofta eftersom en blodpropp blockerar retinalvenen”.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Musk konfronterar BBC om misinformation om covid-vaccinet

Tillstånden kan leda till synförlust, inklusive permanent blindhet.

Studieförfattarna använde nätverksdatabasen TriNetX, en av de största datauppsättningarna för hälsovård och biovetenskap i världen.

”Data för denna analys var begränsade till patientdata från USA som samlats in mellan 1 januari 2020 och 31 december 2022, härrörande från 52 hälsovårdsorganisationer,” sade författarna.

Vanligare med covid bland vaccinerade

Den högre risken för synnedsättning för individerna som fått vaccinet kunde inte ha orsakats av covid-19-viruset eftersom studien bara inkluderade personer som aldrig testats positivt för covid.

En överväldigande majoritet, mer än 80 procent, av individerna som ingick i studien och aldrig fått covid var ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinerade individer är mer benägna att få sjukdomen.

Studieförfattarna försökte göra de två grupperna så jämförbara som möjligt genom att matcha egenskaper som ålder, kön och ras och skapa en ”kohort i förhållandet 1:1”, vilket innebär att två grupper om 739 066 individer vardera (en vaccinerad, en ovaccinerade) kvarstod för jämförelsen.

”Den totala risken för vaskulär ocklusion i näthinnan i den vaccinerade kohorten var 2,19 gånger högre än den i den ovaccinerade gruppen vid två år”, slår man fast.

LÄS ÄVEN: Covidvaccin-skeptiker pekas ut som fattiga och mentalt sjuka

Studien jämförde också risken för vaskulär ocklusion i näthinnan inom tolv veckor efter vaccination. Risken för de vaccinerade var 3,54 gånger högre än för de ovaccinerade under denna tidsram.

Eftersom retinal vaskulär ocklusion är förknippad med blodproppar i artärer eller vener kan man spekulera i att det orsakas av samma konstiga blodproppar som observerats hos avlidna personer som vaccinerats.

Även om risken för att vaccinerade ska drabbas av synnedsättning är betydligt högre jämfört med ovaccinerade konstaterar studieförfattarna att ”vaccinrelaterad retinal vaskulär ocklusion är mycket sällsynt”.

Utformats för att orsaka skada

Den tidigare Pfizer-chefen och covidvaccin-kritikern Dr. Michael Yeadon kommenterade studien och sa till LifeSiteNews att ”det faktum att effekterna sågs snabbt får mig att tro att detta förmodligen beror på blodproppar i mikrocirkulationen, även om uthålligheten kan innebära ytterligare mekanismer eller det robusta fysiska materialet som hittades vid obduktionen”.

Yeadon tror att covid-vaccinen var avsiktligt utformade för att skada människor.

– De påstådda vaccinerna var utformade för att skada, lemlästa och döda, säger han.

– Flera uppenbara toxiciteter byggdes medvetet in i deras design, med resultatet att det skulle finnas höga förväntningar på blodproppar, autoimmuna attacker och cytokinstormar över hela kroppen, beroende på var det tog vägen hos en given individ.

– Slutligen formulerades mRNA-medlen i lipidnanopartiklar, som sedan 2012 var kända för att orsaka ackumulering i vissa inälvor, särskilt äggstockar. Negativa effekter på fertiliteten var också praktiskt taget säkerställda.

LÄS ÄVEN: Tidigare Pfizer-läkare: De ljög om pandemin

Inget av detta skulle möjligen kunna försvaras som oavsiktligt, menar Yeadon.