Nyligen utsattes ännu en kyrka i Sverige för en muslimsk hatattack. En eller flera personer sprejade våldsbejakande och hatiska och hotfulla budskap på väggarna till Alhemskyrkan i Skellefteå. Händelsen rapporterades utförligt och med bilder av lokala Folkbladet Västerbotten. Svenska kyrkan och Sveriges Radio valde i stället att beskriva händelsen som ett oskyldigt fall av klotter från några ”rackare”.

Det var på morgonen måndagen den 3 september som kyrkans personal upptäckte att kyrkan vandaliserats under natten. På de vita väggarna hade hotfulla muslimska hatbudskap sprejats med svart färg, bland annat ”jihad” och ”döda”.

Polisen slog i ett uttalande till utförligt rapporterande Folkbladet Västerbotten fast att man ser särskilt allvarligt på den här formen av hatiska attacker mot kyrkor och att man alltså inte jämställer dem med vanligt hip hop-klotter och så kallade ”tags”.

Men när Sveriges Radio P4 Västerbotten plockar upp nyheten har alla uppgifter utelämnats som kan avslöja vad det varit fråga om för typ av klotterattack. Svenska kyrkans kommunikatör P-O Sjödin vill i intervju med Public Service-kanalen inte uppge vare sig vilken kyrka som drabbats eller vilka budskap det är som klottrats.

Sjödin säger att man inom kyrkan tagit ett aktivt beslut om att inte kommentera och att man i stället valt att ”ligga lågt” och hoppas på att klotterattackerna ”i all tysthet ska upphöra”. Samtidigt berättar Sjödin att detta inte är första gången som kyrkor i Skellefteå drabbas. något som han finner ”tråkigt och beklagligt”. Sjödin kallar i samma intervju de personer som genomfört den hatiska attacken för ”rackare”.

På SR P4 låter man sig nöja med detta och bemödar sig i motsats till Folkbladet Västerbotten inte att ta reda på vad som hänt och berätta det för lyssnarna.

Muslimskt hat mot kristna stort och växande problem
Det muslimska hatet mot kristna eskalerar i hela världen. I muslimskt dominerade länder fördrivs och mördas kristna på bred front. Men även i Europa ökar, i spåren av den omfattande muslimska invandringen, den här typen av brott. I Frankrike mördades för en tid sedan en präst i sin egen kyrka i en muslimsk terror- och hatbrottsattack. Händelsen blev startskottet för det uppmärksammade initiativet ”Mitt kors”.

I Sverige är det främst judar och judiska synagogor som utsatts för hatiska attacker, men även kristna kyrkor har tidigare varit föremål för muslimskt hat, bland annat i form av sprejade budskap som de på Alhemskyrkan i Skellefteå i början av månaden.