Sverige delar ut flest medborgarskap i förhållande till sin storlek inom EU. Detta i ett läge när antalet utdelade medborgarskap i EU närmar sig en ny toppnivå. Just nu ligger antalet utdelade medborgarskap på sin näst högsta nivå någonsin.

Under 2021 delades sammanlagt 827 000 medborgarskap ut i de 27 EU-länderna. Det betyder att man håller på att närma sig en ny toppnotering och att man är uppe på den nästa högsta nivån någonsin.

LÄS ÄVEN: Hela statistiken över 2022 års rekordhöga invandring

När det kommer till absoluta tal så delades flest medborgarskap ut i Spanien, Frankrike och Tyskland. Men när hänsyn tas till befolkningsmängd så är det återigen Sverige som ligger i topp. Sverige delar ut 860 medborgarskap per 100 000 invånare.

LÄS ÄVEN: Migrationsverket granskad: ’Dysfunktionell myndighet’

Det visar sig också att merparten av de som fick medborgarskap har sitt ursprungsland i antingen Marocko, Syrien eller Albanien. När det kommer till Sverige så är det Syrien, Somalia och Afghanistan som ligger i topp.