Sverige och andra nettobetalarländer kan komma att förlora rabatten på EU-avgiften. Det aviserar EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger när man i Bryssel nu letar efter sätt att fylla budgethålet efter Brexit.

Vid sidan av slopade avgiftsrabatter övervägs också införande av helt nya överstatliga skatter. Utöver de mellan 120-150 miljarder som försvinner när Storbritannien lämnar EU behövs också stora summor för att hantera gränsbevakning, migration och säkerhet. Sammanlagt behöver EU:s budget förstärkas med uppemot 250 miljarder kronor anser Oettinger.

I maj i år lägger EU-kommissionen fram sitt förslag om ny budget för åren 2021-2027. Budgeten antas komma att innehålla en del förslag på nedskärningar men framförallt förslag på ökade inbetalningar från medlemsländerna. Cirka 150 av behövda 250 miljarder kronor ska tas in genom ökade anslag från medlemsländernas skattebetalare medan resterande 100 miljarder ska täckas genom besparingar på andra områden.

LÄS MER: Övriga EU-länder kan tvingas betala högre avgift efter Brexit

Den svenska regeringens inställning är i nuläget att försöka förhandla fram att Sverige får behålla nuvarande avgiftsrabatt. Det är oklart vilka möjligheter Sverige har att få igenom det kravet.

Beträffande aviserade nya EU-omspännande skatter handlar det främst om förändringar i systemet för handel med utsläppsrätter, ETS, så att intäkterna går centralt till Bryssel i stället för som idag till de enskilda medlemsländerna. Dessutom föreslås en helt ny europeisk plastskatt, detta också med anledning av att plastanvändningen anses behöva minska efter larmen om stora mängder plast i haven.