De negativa effekterna av en illa genomtänkt och forcerad klimatomställning är många. Ett område där verkligheten inte håller jämna steg med den gröna optimismen är övergången från fossil drift till eldrift av den svenska fordons- och maskinflottan.

Det senaste larmet om detta kommer från Postnord vars försök att skynda snabbare än vad rådande omständigheter medger nu tagit tvärstopp. Man har som en del i sin gröna giv bytt ut en tredjedel av sina transportfordon till eldrivna sådana. Men nu kommer man inte längre.

LÄS ÄVEN: Centralbankschef: Snabb grön omställning riskerar skada samhället allvarligt

Klimatomställning stoppar klimatomställning

Orsaken är att det helt enkelt inte finns tillräckligt med elektricitet att tillgå och att den som produceras inte är tillgänglig där den behövs. Paradoxalt nog är den gröna omställningen av landets elförsörjning med nedlagd kärnkraft och storsatsning på vindkraft en av orsakerna till att Postnord och andra nu tvingas fortsätta köra på smutsig bensin och diesel i stället för ren el.

En eftersatt utbyggnad av den elektriska infrastrukturen bidrar också till situationen. Regeringar av varierande politisk färg har under lång tid prioriterat att allokera de stora summorna skattepengar till andra budgetområden, däribland migration. Postnord har som klimatmål att elektrifiera 70 procent av sin fordonsflotta till år 2030 men får nu kraftigt nedgradera målsättningen.

– Man måste veta att man får tillgång till det bränsle som kommer krävas för den teknik man investerar i, konstaterar Postnords vd Annemarie Gardshol uppgivet i en kommentar till statsradion.

LÄS ÄVEN: Tio EU-ministrar: Kärnkraft nödvändigt för klimatomställningen

”Oerhört stora effektbehov” kan inte tillgodoses

Hon säger vidare att hon inte kan ta ansvar för att handla upp ett stort antal dyra eldrivna fordon som sedan inte kan användas fullt ut på grund av elbrist. Att det scenariot är högst sannolikt får hon medhåll om av experten Martin Olin på Energiföretagen Sverige.

– En snabbladdstation för lastbilar kan behöva lika mycket effekt som en mindre stad eller större industri, så det är oerhört stora effektbehov som snabbladdstationerna behöver framöver. Elnätet behöver byggas ut och förstärkas för att klara det.

Postnord är långt ifrån. det enda transportföretag som brottas med den här ekvationen som inte går ihop och som tvingas ge upp sina klimatmål. Hela transportbranschen beskrivs stå vid en ”brytpunkt” där ambitionerna att ställa om vida överträffar vad våra rikspolitiker möjliggjort energipolitiskt.

LÄS ÄVEN: VD: Elbristen kväver tillväxten i södra Sverige

Kritik mot energipolitiken

Vid sidan av kritiken mot nedlagd kärnkraft, felsatsning på vindkraft och underlåtenhet att bygga ut elnätets distributionsstruktur, har kritik också riktats mot andra delar av energipolitiken.

att man ger bort enorma mängder el nästan gratis till de stora IT-jättarna som etablerat serverhallar i Sverige, samt mot att det exporteras stora mängder svenskproducerad el till utlandet som vi skulle behöva själva.

LÄS ÄVEN: Svenskt näringsliv: Sveriges elbehov ökar med 60 % till 2045 – stora investeringar krävs

Kritik mot Postnord

Postnord har samtidigt fått omfattande kritik för att fokusera mer på trendiga klimatsatsning än på att utföra sitt kärnuppdrag att leverera brev och paket. Man drar ned på servicen samtidigt som man höjer priserna.

Några postkontor existerar sedan länge inte utan har rationaliserats bort. Man förlitar sig i stället på att små privata närbutiker och liknande ska sköta företagets tjänster som en sidoverksamhet.

Postnords VD, Annemarie Gardshol, som uttalar sig i sammanhanget, har också varit i blåsväder för att ta ut en lön på en halv miljon i månaden som många anser att hon inte är värde i beaktande av hur illa företaget utför sina tjänster.