På onsdagen höll kommunledningen i Danderyd norr om Stockholm presskonferens där man aviserade en kraftig skattehöjning för att råda bot på underskottet i budgeten.

Redan i februari uppmärksammade Sveriges rikaste kommun Danderyd, med en medianinkomst på 373 675 kronor, ett stort ekonomiskt underskott i budgeten. De ekonomiska problemen menar kommunledningen beror på fyra faktorer.

Kommunens verksamheter har ökat i snabbare takt än vad skatteintäkterna har gjort. Skatteintäkterna ökar inte som förr då underlaget inte växer som i resten av landet. Inkomster från försäljning av mark har använts för att finansiera löpande kostnader för kommunens verksamheter, inte enbart investeringar. När dessa intäkter uteblir leder det till underskott. Kommunen har historiskt inte budgeterat med ett överskottsmål eller en buffert, vilket har ökat den ekonomiska sårbarheten.

LÄS ÄVEN: Var tredje region och var fjärde kommun gick back 2018 – höjda skatter att vänta

Enligt kommunledningen befinner man sig i ett ”allvarligt ekonomiskt läge” och lösningen är därför besparingar och vidare att höja skatten med 1,40 kronor per intjänade 100 kronor vilket innebär en ny skattesats på 31,03, rapporterar SVT.

– Båda åtgärderna är helt nödvändiga – att minska kostnaderna och öka intäkterna, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M).

Skulle kommunen inte vidta åtgärder menar man att det kommer att resultera i ett underskott på mer än 220 miljoner kronor vid årets slut.

”Kostnadsökningar inom välfärd”
På presskonferensen slog Bocander fast att ”Kommunsverige står inför kostnadsökningar inom välfärd”. Senast i mars uppmärksammades det att Danderyd ska ta emot 80 nyanlända under år 2019. Förra året tog man emot 127 nyanlända.

Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden, kommenterade antalet med att kommunen stod redo eftersom man har upprättat modulhus för migranterna.

565 miljoner kronor till andra kommuner
Samhällsnytt har tittat närmare på det kommunala utjämningssystemet för 2019 där det framgår att Danderyd betalar 561 miljoner kronor till andra kommuner och landsting för att de ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av förhållanden som råder.

LÄS MER: Filipstad försörjer 9 av 10 vuxna utomeuropeiska migranter

Tabellen nedan från SCB visar skillnaden mellan exempelvis Danderyd och den invandrardominerade Stockholmsförorten Botkyrka.

LÄS MER: Kostnaderna för ’ensamkommande’ skenar – SKL behöver mer pengar