En nyanländ kvinna bosatt i Småland ingick i en så kallad arbetsmarknadspolitisk åtgärd vid ett äldreboende men vägrade att följa hygienkrav genom att bära kortärmad uniform i arbetet. Detta med hänvisning till att plagget strider mot hennes religion. Hon vände därför ryggen åt samhällets försök att etablera henne på arbetsmarknaden och sökte istället socialbidrag.

Den 51-årige kvinnan som är syrisk medborgare invandrade till Sverige från Aleppo år 2016 och har bosatt sig i Vimmerby. Kvinnan erhöll en praktikplats finansierad av skattebetalarna vid ett av kommunens äldreboenden.

LÄS ÄVEN: KLART: Hijab blir en del av väktaruniformen

Men kvinnan kunde inte acceptera de basala rutiner rörande hygien som är krav inom äldreomsorgen eftersom det krockar med hennes religion. Hon valde därför att säga upp sig. Kvinnan vände sig sedan till socialnämnden med en ansökan om ekonomiskt bistånd, det vill säga socialbidrag.

Försöker inte uppnå egen försörjning

Kommunen nekade kvinnan bidrag med motiveringen att hon inte har medverkat till att uppnå egen försörjning. Det var ett beslut som kvinnan inte accepterade och hon överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten.

Av överklagandet framgår att kvinnan hävdar att hon påtalat för arbetsgivaren att hon inte kan arbeta i kortärmat. Hon menar också att hygeinregeln – som sedan länge är vedertagen smittskyddspraxis inom all vård – ska ha införts först flera månader efter att hon börjat arbeta hos vårdgivaren.

Accepterade inte nekat bidrag

Den 21 juli meddelade förvaltningsrätten i Linköping att kommunen har gjort rätt i att neka syriern bidrag. Detta eftersom hon inte fullgjort sin skyldighet att stå till arbetsmarknadens förfogande när hon lämnade praktikplatsen.

Förvaltningsrätten konstaterar att kvinnan genom sitt agerande tvärtom har placerat sig ännu längre ifrån ett inträde på arbetsmarknaden än tidigare.

LÄS ÄVEN: Dåliga svenskkunskaper kan ha orsakat massdöd äldreboenden – regeringen vill inte svara

authorimage