En av Storbritanniens största tidningar, vänsterliberala The Guardian, meddelar att man nu ändrar de språkliga riktlinjerna för sin klimatrapportering. Flera, som man anser, alltför neutrala begrepp byts ut mot mer dramatiska och värdeladdade.

Exempelvis får det etablerade begreppet ”climate change” (klimatförändringar) ge vika för det mer drastiska ”climate emergency” (klimatkatastrof). Man motiverar ändringen med att det ”låter för passivt och snällt” att prata om förändring eftersom det enligt tidningens chefredaktör Katharine Viner handlar om ”en katastrof för mänskligheten”.

En annan term som också byts ut är ”climate sceptic” (klimatskeptiker). Personer och aktörer som har en uppfattning som går emot FN:s klimatpanel ska på nyhetsplats i The Guardian framgent i stället kallas för ”climate science denier” (klimatvetenskapsförnekare).