Ryska riksförbundet ska betala tillbaka 558 923 kronor som betalats ut i organisationsbidrag under 2022 och 2023. Det har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beslutat. Anledningen är bland annat att MUCF misstänker att föreningen ”inte tar avstånd från Rysslands invasion av Ukraina”.

Ryska riksförbundet (Rurik) är en samlingsorganisation för ett 20-tal ryska kulturföreningar runt om i Sverige. Det syftar enligt sina stadgar bland annat till ”att bevara ryska språket och popularisera rysk kultur i Sverige” samt ”att främja tätare kontakter mellan Sverige och Ryssland”.

LÄS ÄVEN: Ryssland anklagar EU för rasism när ryssars bilar, smink och trosor beslagtas

I januari förra året beviljades riksförbundet 371 243 kronor i organisationsbidrag för 2022. Pengar som använts för förbundets olika kulturverksamheter i Sverige.

Stoppade bidrag

Några veckor efter den ryska invasionen av Ukraina inledde MUCF en utredning av det nyligen beviljade bidraget för att se om det kunde krävas tillbaka på grund av kopplingarna till Ryssland. Myndigheten kom fram till att ett återkrav ”sannolikt inte skulle hålla för en rättslig prövning”.

När Rurik ansökte om pengar för 2023, beviljades återigen ett organisationsbidrag på 375 360 kronor. Beslutet väckte kritik från antiryska aktörer, och bland annat Dagens nyheter publicerade en kritisk artikel. I den anklagas riksförbundets ordförande Lioudmila Siegel för att lägga upp länkar till officiella ryska kanaler på sitt Telegramkonto.

MUCF beslutade därefter att stoppa den andra av två utbetalningar av organisationsbidrag för 2023 om 187 680 kronor, samt göra en ny granskning av den ryska kulturorganisationen.

Återkrav

Efter att Säkerhetspolisen i ett yttrande uppgivit att det finns vad som beskrivs som ”konkreta kopplingar mellan företrädare för Ryska riksförbundet och den ryska staten”, har MUCF nu beslutat dra in bidragen till förbundet. Myndigheten kräver dessutom tillbaka de pengar som redan betalats ut för 2022 och 2023.

Enligt beslutet är Ryska riksförbundet en organisation som ”strider mot demokratins idéer”. Myndigheten skriver att: ”MUCF bedömer att Ryska riksförbundet inte tar avstånd från Rysslands invasion av Ukraina och att den därmed inte uppfyller de villkor som anges i bidragsförordningen.”

– Organisationen har vid ansökan av bidrag intygat att de lever upp till villkoret om att respektera demokratins idéer. MUCF:s samlade utredning visar det motsatta och vi bedömer därför att organisationen lämnat oriktiga uppgifter till myndigheten. Därför återkräver vi hela det utbetalade beloppet för 2022 och 2023, totalt 558 923 kronor. Några skäl att efterge hela eller del av beloppet har inte framkommit, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF, i en kommentar.

Ordföranden: Grundlöst

Ryska riksförbundets ordförande Lioudmila Siegel säger till Samnytt att MUCF enbart gissar att förbundet har vissa åsikter om kriget i Ukraina på grund av att medlemmarna är ryssar.

– De tror att vi tycker så. I själva verket har vi skrivit på vår hemsida att vi är för ett fredligt, fritt och demokratiskt Ukraina. Punkt slut. Det är allt vi har att säga, säger hon.

Den 74-åriga ordföranden medger emellertid att förbundet inte gjort något offentligt ställningstagande när det gäller kriget.

– Menar du att det finns en lag där du kan tvinga mig att yttra en mening om olika saker? frågar hon sig retoriskt.

Pengar gick till flyktingar

Ryska riksförbundet har anlitat advokat och Lioudmila Siegel menar att MUCF:s beslut är olagligt. Hon säger att förbundet inte har några pengar kvar att betala tillbaka.

– Vi har ingen sådan möjlighet. Vi har en bokföring och en certifierad revisor. Alla pengar har använts för språk, kultur, identitet och delaktighet i Sverige, precis som MUCF kräver, säger Siegel.

Hon berättar även att en del av pengarna gått till att hjälpa ukrainska flyktingar, varav många är ryskspråkiga från östra delen av Ukraina. Bland annat har de hjälpt flyktingar i Stockholm.

– Hässelby-Vällingby stadsdelförvaltning hörde av sig och berättade att det kommit 30 familjer till Råcksta. De behövde det och det, möbler bland annat, och jag har gjort vad jag har kunnat så att de fått hjälp med det. Vi har även skänkt romaner till dem. Böcker med engelska och amerikanska författare som är översatta till ryska, säger Lioudmila Siegel.

LÄS ÄVEN: SD sparkar rysk skiddoktor – efter påtryckningar från Expo