➤ ”Hur ser du på att din forskning kan användas som underlag för att begränsa yttrandefriheten?” ”Det vore ju tråkigt”.

Idag släppte Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) en rapport som har gjorts på uppdrag av regeringen med den talande rubriken ”Det vita hatet”. I rapporten gör man anspråk på att undersöka så kallade ”digitala miljöer” där ”hat” frodas, enligt rapportförfattarna. Definitionen av hat som författarna använder sig av är mycket bred – den inkluderar allt från våldsbejakande extremism till ”hatiska uttryck”, kränkningar, skämt, internet-trollning och till och med citattecken i vissa sammanhang. Allt detta ses som problematiskt och ett uttryck för hat:

I rapporten klumpas nazistiska NMR ihop med alternativmedier som Samhällsnytt, dess föregångare Avpixlat, Nyheter Idag och Nya Tider. Samtidigt blandas redaktionellt material friskt ihop med innehållet i kommentarsfälten som framställs som en del av medieinnehållet på alternativmedier. FOI intresserar sig bland annat i nivån av ”hat” i kommentarer gällande 21 offentliga personer – journalister och politiker. Myndigheten som sorterar under Försvarsdepartementet har även synpunkter på användningen av citattecken på Avpixlat. Detta ses nämligen också som hat:

I slutord menar rapportförfattarna att ”de nya medierna börjar tänja på yttrandefrihetens gränser” och att detta medför ”hot mot andra demokratiska värden”:

Forskarna varnar för att alternativa medier ”utnyttjar den demokratiska ordningen” istället för att vara en del av den och efterlyser en diskussion om åtgärder. Man skulle kunna avfärda denna rapport som en till bisarr illustration av politisk slagsida i forskarvärlden om det inte var avsändaren för rapporten – en tung statlig myndighet som agerar på uppdrag av regeringen och vars rapporter ofta används som ett beslutsunderlag.

Samhällsnytt noterar att detta är första gången som en svensk statlig myndighet öppet problematiserar och ifrågasätter yttrandefriheten. Det är avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem på FOI som är ansvarig för rapporten. Tidigare påtryckningar har främst kommit från utomstatliga aktörer som agerat utifrån olika politiska agendor.

LÄS MER: Samhällsnytts avslöjande tas upp på hemligt möte på EU-nivå

I ljuset av denna rapport framstår det dock som fullt logiskt att kanslirådet Elisabet Modée på Kulturdepartementet gav kontakter till rapportens författare Lisa Kaati till grundaren av nätverket #jagärhär Mina Dennert, som ville kartlägga ”hat och hatare” – vilket Samhällsnytt avslöjade förra veckan. I torsdags kunde Samhällsnytt berätta att kanslirådet Modée, som själv varit med i gruppen, tog upp vårt avslöjande på ett hemligt möte med EU i Bryssel, där hon beskrev granskande journalistik som ett problem.

I samband med vårt avslöjande om #jagärhär:s samarbete med regeringskansliet kontaktade vi Lisa Kaati som uppgav att hon bara ”är forskare” och därmed är neutral till de politiska konsekvenserna av sin forskning. Men när Samhällsnytt tittar närmare på den grupp forskare som står bakom rapporten, växer en annan bild fram.

På sitt Facebook-konto är flera forskare öppna med sina politiska sympatier. Däribland Eric Hartshorne som är med i ett antal grupper som ställer sig kritiska till Sverigedemokraterna:

Mot bakgrund av att hans forskningsobjekt i många fall förknippas just med det partiet kan hela forskningen ifrågasättas.

En annan forskare bakom rapporten, Katie Asplund Cohen, som säger sig ha jobbar för myndigheten sedan 2012, är med i grupper som Föreningen HEM, som fokuserar på hjälp till så kallade EU-migranter – en omskrivning för tiggare företrädesvis från Rumänien och Bulgarien, eller ViGörVadViKan som handlar mest om hjälp till så kallade flyktingar:

När Samhällsnytt når henne för en kommentar hävdar hon att grupper är ”opolitiska” och därför inte har påverkat hennes ställning som oberoende forskare. Men när vi går in på ViGörVadViKan:s sida på Facebook möts vi av följande inlägg:

Projektledaren för rapporten Lisa Kaati är med i en grupp på Facebook som heter Solidaritet med kamraterna i Malmö #kämpaShowan som numera används för att kabla ut ett vänsterextremistiskt budskap:

Samhällsnytt har sökt Lisa Kaati för kommentar under dagen, utan framgång. Katie Asplund Cohen var däremot tillgänglig på telefon.

Om man tittar på den vanliga beslutsgången så brukar sådana rapporter användas som beslutsunderlag. Hur ser du på att din rapport kan användas som underlag för att införa straffsanktioner mot medier och journalister – under förevändningen att begränsa ”hatbudskap”?

– Det kan jag inte föreställa mig att det skulle hända. Det är ju inte så att vi har suttit och letat efter ett hatbudskap, utan folk undrar och vi undersöker. Vi bestämde ju inte oss i förväg för vad vi skulle hitta.

Menar du att ni var opartiska som forskare?

– Hur menar du opartiska?

Att ni inte hade några förutbestämda utgångspunkter för hur ni ska tolka forskningsresultat?

– Jag tror att vi alla vill ha ett öppet samhälle med yttrandefrihet … men samtidigt inte kränka andra människor. Det är ganska grundläggande värderingar så på det sättet är vi inte opartiska.

Är inte det så att kränkande budskap är en del av yttrandefriheten? Och att det redan finns ett fungerande regelverk i form av brottsrubriceringen hets mot folkgrupp som sätter gränserna för yttrandefriheten?

– Det kan ju ändå vara bra att undersöka även utanför den juridiska sfären.

Vad är syftet med att undersöka det då?

– Syftet är naturligtvis att begränsa hatbudskap – men det ska inte nödvändigtvis göras genom lagstiftning, utan genom att människor lär sig …att bete sig på ett annat sätt på internet. Kanske att människor inte ska behöva känna så mycket hat gentemot andra grupper. Vad gör att det uppstår konflikter mellan grupper överhuvudtaget? Det är viktigt att undersöka.

Vad har du för ansvar om din forskning ska användas som underlag för att begränsa yttrandefriheten i Sverige?

– Det är en konstig fråga… men det vore ju tråkigt. Då får vi försöka uttrycka oss tydligare nästa gång…