Efter en tio år lång handläggningsprocess kommer Kosovo nu att beviljas visumfrihet till EU efter att ministerrådet sagt ja till deras ansökan. Det innebär att medborgare i Kosovo kommer att kunna resa fritt inom EU. Detta trots oro för problem med bland annat brottslighet och korruption.

Kosovo började sin resa mot att uppnå visumfrihet redan under 2012, men handläggningsprocessen har dragit ut på tiden. Ett avgörande skäl till varför är att Kosovo har avgörande problem med korruption och organiserad brottslighet. Det har funnits en oro för att detta ska sprida sig till EU om det blir lättare att resa från landet.

LÄS ÄVEN: Tyst i västmedia när serbiska barn skjuts i Kosvo

Flera EU-länder har dessutom uttryckt oro över att kosovaner kommer att stanna kvar om de väl får möjligheten att resa. EU har under processens gång ställt krav på att att Kosovo måste genomföra en rad reformer för att få bukt med den organiserade brottsligheten och korruptionen.

LÄS ÄVEN: Brist på boenden för handikappade i Kosovo ger ASYL

Även om Bryssel gjort bedömningen att Kosovo gjort framsteg återstår det att se hur det kommer att gå när landet får fri tillgång till att resa inom EU. De nya visumreglerna träder i kraft vid årsskiftet och kommer att gälla för reseperioder som sträcker sig till 90 dagar under en halvårsperiod.