Kommunerna inom räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän aviserar ytterligare nedskärningar i brandförsvaret. Uddevalla, Lysekil och Munkedal behöver spara pengar. Enligt räddningschef Bernt Eriksson går det inte driva brandstationer för mindre pengar – de måste i så fall stängas.

Förra sommarens många skogsbränder visade vad många innan befarat och larmat om utan att få gehör – Sveriges brandförsvar är kraftigt underdimensionerat och saknar beredskap för belastningar utöver normalläge.

LÄS ÄVEN: MSB och regeringen spred falska uppgifter om upphandlad helikopterberedskap

De politiska löftena om förstärkningar som uttalades efter att Sverige tvingades söka akut hjälp från Polen för att släcka bränderna förefaller nu vara glömda, åtminstone att döma av de beslut som kommunalpolitikerna i Uddevalla, Lysekil och Munkedal nu tar.

Här betraktas brandförsvaret nu åter som ett område där man kan göra ytterligare besparingar när kommunbudgeten inte går ihop. Samtliga sju brandstationer inom Mitt Bohuslän hotas av nedläggning när kommunerna ska skära ned på sina kostnader.

LÄS ÄVEN: Skogsbrandsutredningen klar: ”I dag är vi inte trygga för att klara bränder”

Bernt Eriksson, som är räddningschef i Mitt Bohuslän är kritisk. Han menar att verksamheten redan idag är så snålkörd den kan vara om den överhuvudtaget ska fungera.

– Det är i stort sett bara på personal vi kan spara. Vi är så lågt bemannade på stationerna redan att det inte är acceptabelt att skära ner mer. Då måste vi stänga hela stationer i stället, säger han i en kommentar till P4 Väst.

LÄS ÄVEN: Brandkåren kunde inte rycka ut på larmet – ingen hade körkort

Kraftigt höjda politikerarvoden
Politikerna i Uddevalla har fått kritik för att man samtidigt som man skär ned på verksamheter tar skattepengar för att kraftigt höja sina egna arvoden. Man har beviljat sig påslag med upp till 13 000 kronor i månaden.

I Uddevalla som är den av de tre kommunerna som måste spara mest, 264 miljoner kronor, är det framför allt kostnaderna i socialtjänsten som skenat. Var tredje skattekrona i kommunen går idag in i socialbudgeten.

I diskussionerna kring varför kommunens intäkter minskar framhålls från ansvarigt politiskt håll att den stora orsaken är att en för liten andel av kommuninvånarna förvärvsarbetar och genererar skatteintäkter. Samtidigt tillhör man tillsammans med samarbetskommunen Lysekil de kommuner som nu ger förtur i bostadskön för nyanlända migranter utan arbete.

Besparingar även på ambulansverksamhet
Munkedal och Uddevalla aviserade så sent som förra året också nedskärningar i mångmiljonklassen på ambulansverksamheten. Nattetid ska i princip inte längre några ambulanser vara i drift överhuvudtaget under sommarmånaderna juni, juli och augusti görs även kraftiga neddragningar under dagtid.