Som en del av en diplomatisk framstöt för HBTQ-rättigheter drar Trump-administrationen nu igång ett initiativ för att avkriminalisera homosexualitet i länder där detta ännu är olagligt. Som en del av initiativet ingår att isolera Iran där homosexuella förföljs och avrättas.

På tisdagen rapporterade NBC News att initiativet kommer att ledas av USA:s ambassadör i Tyskland, Richard Grenell, en devot Trump-supporter som är en av de öppet homosexuella som nått högst upp i en amerikansk regering. Grenell är också en av huvudkandidaterna för att efterträda Nikki Haley som FN-ambassadör.

Initiativet för världsomspännade rättigheter för sexuella minoriteter sjösattes på tisdagskvällen i Berlin. HBTQ-aktivister flögs in från hela Europa till en middag och planering av hur påtryckningar kan utövas för avkriminalisering i länder där homosexualitet fortfarande är ett lagbrott — främst länder i Mellanöstern, Afrika och Karibien.

Strategierna håller fortfarande på att utarbetas men företrädare för initiativet uppger att man sannolikt kommer att arbeta tillsammans med globala organisationer som FN, EU och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt andra länder vars lagstiftning redan ger utrymme för homosexuellas rättigheter.

Andra amerikanska ambassader och diplomatiska beskickningar runtom i Europa kommer också att engageras liksom ett antal amerikanska organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Homosexualitet är fortfarande olagligt i 72 länder och i åtta av dem tillämpas dödsstraff. Ett av dessa länder är Saudiarabien som USA har intima relationer med.

Trump-administrationen har fått kritik från HBTQ-aktivister i USA för att ha hävt ett förbud för den amerikanska försvarsmakten att säga nej till transpersoner som vill använda sitt nya antagna kön i det militära och för att ha återkallat ett policybeslut från den tidigare administrationen om att inrätta särskilda utrymmen för transpersoner i allmänna skolor.

Trump har samtidigt hållit sig borta från debatter kring samkönade äktenskap och har stött homosexuella statstjänstemän som Grenell som delar hans bredare agenda.

President Barack Obama kampanjande 2008 på ett program som var emot samkönade äktenskap men omfamnades ändå motsägelsefullt av HBTQ-aktivister. Obama byte åsikt i frågan inför återvalskampanjen 2012 och uppmanade 2015 afrikanska länder att avskaffa lagar som diskriminerar homosexuella men engagerade sig inte bredare i frågan.