Ministrar har tidigare lämnat regeringen i missnöje över det avtal fullt av kompromisser som Storbritannien förhandlat fram med EU och som ska gälla efter att man lämnat unionen. Nu hoppar fler tunga namn av, däribland chefsförhandlaren Dominic Raab.

Även arbetsmarknadsminister Esther McVey och Suella Braverman från Brexit-ministeriet har aviserat sin avgång. Turbulensen kan leda till att premiärminister Theresa May och därmed hela den brittiska regeringen blir föremål för misstroendevotum. Missämjan inom regeringen fick börserna att reagera negativt och det brittiska pundet att falla något.

Raab motiverar sitt avhopp med att han inte med gott samvete kan ställa sig bakom EU-avtalet. Bland annat är han kritisk till att avtalet inte har något slutdatum då det löper ut och ska förnyas eller omförhandlas. EU ges dessutom vetorätt att bestämma om Storbritannien ska kunna lämna avtalet eller inte. Det liknar därmed till karaktären ett fortsatt EU-medlemskap.

I ett skriftligt uttalande fastslår Raab att ingen demokratisk nation någonsin har skrivit under ett avtal som binder landet till ett så omfattande system, externt påtvingat och utan någon demokratisk kontroll över lagarna.

Även Raabs företrädare på posten som Brexitminister, David Davis, avgick på grund av missnöje med den uppluckrade kompromissriktning som avtalsförhandlingarna gick i, den så kallade Chequers-planen.

Från Labour-oppositionen tar man nu tillfället i akt att attackera den konservativa regeringen. I uttalanden säger man att man saknar förtroende för Theresa May som premiärminister när hon inte tycks klara att få fram ett Brexit-avtal som stöds ens av hennes egen regering.

Avtalsförslaget på 585 sidor ska nu godkännas av det brittiska parlamentet. Kampanjer pågår nu inifrån det konservativa partiet att förmå parlamentsledamöterna att förkasta det. Skulle det ändå godkännas väntar en process med godkännande av EU:s regeringschefer och slutligen av EU-parlamentet.