Ett nytt avtal mellan Tyskland och Spanien gör det möjligt att inom 48 timmar skicka tillbaka migranter som landstigit i Spanien och därefter rest vidare upp till Tyskland.

Efter att Italien skärpt sina rutiner mot ilandsmuggling av illegala ekonomiska migranter från Medelhavet har trafiken till stor del styrts över till Spanien. Som tidigare har dessa migranter dock inte ankomstlandet som slutdestination utan vill ta sig vidare till länder med mer generösa system för uppehållstillstånd, bidrag och offentligfinansierad välfärd.

Ett sådant land är Tyskland. Landet har tidigare gjort avsteg från Dublinförordningen om första asylland och låtit migranter som registrerats i något annat EU-land, exempelvis Italien, Grekland eller som i det här fallet Spanien, söka asyl på nytt i Tyskland. Den möjligheten försvinner nu. Tyskland har kommit överens med Spanien om att migranter som registrerats i Spanien men sedan tar sig vidare till Tyskland snabbt ska skickas tillbaka.

Inrikesminister Horst Seehofer från CSU som är i koalition med förbundskansler Angela Merkels CDU är den som drivit igenom den nya hårdare linjen. Seehofer har tidigare hotat spräcka partisamarbetet och regeringen om inte Merkel går med på en stramare migrationspolitik.

Seehofer vill också visa migrationspolitisk handlingskraft för att stoppa strömhoppen av väljare till Tysklandsvänliga och massinvandringskritiska AfD. Han behöver visa att han inte ansluter sig till den öppen dörr-politik som Merkel initierade 2014 och som ledde till det stora asylkaos som också drabbade Sverige hårt året därpå.

Fler än 1,6 miljoner migranter har kommit till Tyskland sedan Merkel signalerade fri lejd 2014. Detta har skapat stora problem och motsättningar i det tyska samhället och lett till att tidigare marginella  AfD vuxit till en av de tongivande politiska krafterna i landet.