Domare vid den tyska konstitutionsdomstolen säger att lagstiftning endast kan godkännas när de har hört alla rättsliga utmaningar mot den kontroversiella räddningsfonden på 750 miljarder euro, motsvarande cirka 8000 miljarder kronor. Därmed stoppas fonden åtminstone tillfälligt då det krävs att samtliga EU-länder godkänner den.

Domstolen meddelade i fredags ​​att landets president, Frank-Walter Steinmeier, ännu inte kan underteckna den lag som ska ratificera EU:s så kallade återhämtningsfond, skriver Deutche Welle.

Domare vid konstitutionsdomstolen i Karlsruhe menar att flera juridiska utmaningar mot den skuldfinansierade investeringsplanen måste undersökas. Beslutet fattades sedan båda kamrarna i parlamentet ratificerat lagstiftningen tidigare i veckan. Ingen tidsram har angivits för när ett rättsligt beslut ska fattas.

LÄS ÄVEN: Om Corona-fonden, bedrägeri och svensk beskedlighet

Tillfälligt stopp på obestämd tid

Domare meddelade att ratificeringen ”inte ska verkställas i avvaktan på den federala konstitutionella domstolens beslut om ansökan gällande tillfälligt föreläggande”. Detta innebär alltså ett tillfälligt stopp på obestämd tid.

Vilka som ligger bakom ansökan om den rättsliga utredningen är okänt men Alternativ för Tyskland (AFD) har tidigare lovat att bekämpa ett godkännande.

Aldrig tidigare har EU bett EU-kommissionen låna upp pengar till utgifter i budgeten. De 750 miljarderna euro ska betalas av under en 30-årsperiod ur medlemsländernas budgetar. Merparten av pengarna, 390 miljarder euro, kommer att ges som bidrag, utan återbetalningsskyldighet, resten kommer delas ut i form av förmånliga lån.

Den svenska riksdagen har redan gett sitt medgivande och därmed dränerat svenska skattebetalare på 150 miljarder kronor, sedan endast Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet motsatt sig förslaget, något Samnytt tidigare rapporterat om.