På tvåårsdagen Rysslands invasion av Ukraina publicerade regering en sammanställning över vad Sverige har bidragit med sedan februari 2022.

Det handlar bland annat om militärt stöd, humanitärt stöd, finansiellt stöd, civil krishantering, uppbyggnad, reformstöd och stöd till cybersäkerhet, ”fria medier”, ansvarsutkrävande och jämställdhet.

Utrikesdepartementet skrev den 24 februari i år att svenska skattebetalares stöd till Ukraina kommer att vara regeringens ”främsta utrikespolitiska uppgift” under de kommande åren.

LÄS ÄVEN: Ukraina har förlorat sju av tio svenska stridsvagnar

Det framgår av den senaste sammanställningen från UD att det svenska stödet hittills uppgår till 37 miljarder kronor.

Faksimil UD

Vidare skriver regeringen på sin hemsida att ”Sverige fortsätter stödja Ukraina så länge det behövs – politiskt, humanitärt, militärt och ekonomiskt”.

LÄS ÄVEN: Nuland: ”Måste komma ihåg” att pengarna som skickas till Ukraina går till USA:s vapenindustri

”Försvarar vår säkerhet”

På tvåårsdagen publicerade statsminister Ulf Kristersson och flera statsråd en videokampanj med argument varför stödet måste fortsätta.

– Ukraina försvarar inte bara sin egen frihet och självständighet utan även vår säkerhet, framförde statsministern.

LÄS ÄVEN: Polens tidigare ÖB: ”Ukrainarna förlorar det här kriget”