Universitet Rutgers i New Jersey, USA, har beslutat undanta mörkhyade studenter från krav på korrekt stavning och grammatik. Det görs i ”solidaritet med Black Lives Matter” och efter att en professor slagit fast att god grammatik är ett uttryck för ”white supremacy” och rasism.

Det är Rebecca Walkowitz, chef för institutionen för det engelska språket, som på universitetets webbplats meddelar att man av hänsyn till icke-vita nu slopar kraven för studerande att kunna stava och formulera meningar grammatiskt rätt. Det man benämner som ”traditionell” grammatik och stavning ska ersättas av vad man rubricerar som en mer tolerant mångfaldssyn på det skrivna språket.

På ett college har nyligen också rekommendationer gått ut om att när uppsatser skrivna av studenter som vistas illegalt i USA rättas ska stavfel och grammatiska fel inte rödmarkeras, i stället ska ”kulturhänsynstagande återkoppling” ges till uppsatsskrivaren.

”Kritisk grammatiksyn” ersätter traditionella språkregler

Beslutet om slopade stavnings- och grammatikkrav till förmån för en pedagoik med ”kritisk grammatiksyn” är ett av flera ”antirasistiska” direktiv och initiativ som Rutgers lanserar inför kommande höst- och vårtermin.

Paketet kommuniceras i en skrivelse med rubriken ”Avdelningens åtgärder i solidaritet med Black Lives Matter” och syftet uppges vara att ett sätt att ”bidra till utplånandet av de institutionellt strukturella orättvisor som drabbar svarta, ursprungsbefolkning och andra människor med färg”.

En av de ”systemorättvior” som pekas ut är det man kallar ett ”dogmatiskt akademiskt synsätt” på språklig meningsbyggnad och grammatik. Genom att slopa sådant tror man att de nackdelar som studenter med annan bakgrund än brittiskt vit påstås brottas med ska försvinna.

I stället ska universitetet “uppmuntra studenterna att utveckla en kritisk medvetenhet om den mångfald av val som är tillgängliga på mikronivå med syfte att stärka och utrusta dem för att bekämpa fördomar kring det skrivna språket”

Studenter ska ”befrias från det vita språkets överhöghet”

Walkowitz får stöd av Asao Inoue, professor och studierektor på istitutionen för ”Integrative Sciences and Arts” vid Arizona State University, som i egenskap av gästtalare på Ball State University i Indiana nyligen höll ett uppmärksammat föredrag på temat ”Befria våra sinnen och pedagogiken från det vita språkets överhöghet”.

Inoue, som var inbjuden att medverka i universitetets program för ett mer ”inkluderande skrivspråk”, slog i sitt tal fast att ”white supremacy” är inbyggt i alla system och pekade ut den ”dominerande vita medelklassen” som skyldig till att reproducera denna rasism med sina krav på hur det engelska språket ska stavas och skrivas.

Enligt Walkowitz är det man nu gör inget nytt utan bara en förstärkning av gällande policy som en hyllning till den svarte missbrukaren och brottslingen George Floyd som avled i samband med ett hårdhänt polisingripande i slutet av maj. Den engelska istitution på Rutgers har sedan 2012 en kommitté för att öka medvetenheten om och motverka fördomar.

Kurs i ”antirasistiska klassrum” blir obligatorisk

Som en del av dessa förstärkningar har ett påbud gått ut med krav till alla lärare i engelska att under hösten 2020 delta i minst en kurs i ”implementering av antirasistiska klassrum”. Kurserna ska anordnas i samarbete med den rasidentitära och marxisitiska organisationen Black Lives Matter och ämnen på schemat är vid sidan av ”antirasism” bland annat ”polisbrutalitet” och ”fängelsereformer”.

Med honnörsord som ”inkludering” och ”mångfald” aviserar Rutgers också att man under våren 2021 inom ramen för sitt Writing Center lanserar ett utbildningsprogram om hur den språkliga institutionen kan ”avkoloniseras”. Inrättandet av särskilda ”avkoloniserade zoner” på universitetsområdet uppges ingå som en del av projektet.

Samtliga ansvariga på Rutgers har avböjt att svara på kritiska frågor från media om de nya initiativen.

Nationalmuseum ”utmanar vithetsnormen”

Rutgers är inte ensamma om att ifrågasätta det man kallar ”vithetsnormen”. Berömda nationalmuseet Smithsonian har tagit fram en serie planscher där man räknar upp ett antal kulturella attribut som på ett kritiskt sätt beskrivs som ”vithetsnormativa” och som man nu vill ersätta med andra.

Som ”vit kultur” räknar Smithsonian bland annat upp att använda vetenskapliga metoder, att bilda kärnfamilj, att inte skaffa fler än tre barn, en ”protestantisk arbetsmoral” om att passa tider och arbeta hårt för att nå framgång och fokus för samhällsbyggande på Antikens Grekland, Romarriket och judeokristna traditioner.

Att vara en självständig individ som fattar sina egna beslut i motsats till att lyda en släkt eller klan beskrivs av Smithsonian också som något ”vitt” och problematiskt. Även synen på rätten till privat ägande ifrågasätts av nationalmuseet som vithetsnormativt, liksom att framhålla sekulär lagstiftning framför exempelvis sharia.