I ett inslag på Fox News talar Tucker Carlson om en hittills okänd kinesisk rapport från februari där man konstaterar att coronaviruset inte kan ha kommit från marknaden i Wuhan, Kina som det påstås då fladdermöss överhuvudtaget inte såldes där, utan från ett av två närliggande laboratorium där man utförde tester med just dessa djur.

I kölvattnet av pandemin har stor uppmärksamhet riktats mot de kinesiska marknader där mängder av olika djur samlas tätt inpå varandra, en verksamhet som nyligen dragit igång igen efter att man påstår sig ha fått smittspridningen under någorlunda kontroll. Bevis finns också för att tidigare spridning av virus har kommit ifrån dylika områden, men enligt uppgifter i fallet Wuhan kan pandemin ha startat på ett annat sätt.

Uppgifterna som Fox News hänvisar till kommer från en kinesisk rapport forskare på ett universitet sammanställt och publicerat i början av februari. Man slår fast att viruset härstammar från en viss typ av fladdermus men konstaterar samtidigt att inga kolonier av sådana finns inom en radio av 900 kilometer runt Wuhan. Inte heller finns det några bevis för att de såldes på marknaden i Wuhan – något samtliga vittnen man intervjuat bekräftar.

Varifrån kommer då viruset? Man pekar på att i närheten finns två laboratorium som utför tester på denna typ av fladdermöss, varav ett ligger bara några hundra meter från marknaden.

I rapporten drar man slutsatsen att viruset kommer från något av dessa laboratorier. Man påpekar också att en forskare vid ett av labben exponerats för blod och urin från fladdermössen. Man misstänker även att smittade vävnadsprov från försöksdjur kan ha dykt upp på marknaden i Wuhan.

Uppgifterna om att viruset härstammar från laboratorium har florerat tidigare men avfärdats som konspirationsteorier.