➤ FÖRENTA NATIONERNA När Palestina 2011 beviljades medlemskap i Unesco slutade USA att bidra med pengar. Nu har man beslutat att helt lämna FN-organet.

Unesco, eller United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, utser bland annat världsarv och har upprepade gånger sedan 2011 kritiserats av USA för resolutioner man anser vara anti-israeliska.

Enligt AP bekräftas avhoppet på torsdagen av källor inom regeringen. När beslutet meddelas formellt är oklart.

Källor uppger också att ett avhopp har förberetts av Trumps regering sedan flera månader tillbaka

Många såg det palestinska medlemskapet som bevis för ett påstått långtgående anti-israeliskt förhållningssätt inom FN, där arabländer med supporters är numerärt överlägsna Israel med allierade.

USA lämnade på 80-talet Unesco då man menade att organisationen missbrukades och användes för politiska skäl, men gick med igen 2003.