Mellan 2008 och det första kvartalet 2018 hade bara fem procent av de ficktjuvar som åkte fast av myndigheterna belgisk nationalitet. Det visar siffror från inrikesdepartementet som parlamentsledamoten Brecht Vermeulen tagit fram och redovisat.

Av de 95 procenten är andelen utomeuropeiska utlänningar 46 procent, 43 procent kommer från ett annat EU-land och resterande 5,9 procent kommer från europeiska länder som inte är EU-medlemmar, som Albanien. Enligt Vermeulen är det okänt hur stor andel som befinner sig i Belgien illegalt – en brist på information han menar är ”oacceptabelt”.

– Vi kan inte stoppa våra huvuden i sanden, säger han.

– Att mäta är att veta. Bara med detaljerad information kan de relevanta politiska myndigheterna och säkerhetstjänsterna ta fram en adekvat säkerhetspolicy.

Ockuperad station
På Bryssel Nord-stationen är problemen med illegala migranter enligt Vermeulen kända. Delar av stationen har förvandlats till migrantläger under vintern då det blev för kallt att bo i en närliggande park. Utöver att trakassera kvinnor ägnar de sig även åt att skräpa ned och uträtta sina behov lite varstans. Bussbolag undviker sedan en tid stationen då den anses för farlig.