➤ Vänsterradikala ETC Förlag har under lång tid ägnat sig åt att masstarta lokaltidningar för att maximera de bidragspengar man kan plocka ut ur presstödssystemet. Nu förefaller dock upplägget ha gått överstyr och man tvingas i ett slag lägga ned inte mindre än 15 tidningar.

ETC:s upplägg har varit att starta så många lokaltidningar som möjligt och fylla dem med i stort sett samma innehåll men med en mindre variation i de lokala nyheterna. På så sätt har man med minsta möjliga redaktionella insats kunnat kvittera ut största möjliga presstöd. Det handlar på senare tid om i storleksordningen 40 miljoner kronor varje år och man har under ett antal år kvitterat ut mest presstöd av alla medier i Sverige med undantag för Svenska Dagbladet.

Nu förefaller dock bubblan ha spruckit och prenumeranterna svika. 15 av förlagets tidningar når inte upp till 1500 prenumeranter som är lägsta nivå för att erhålla presstöd.

Tidigare har ETC fått hjälp av fackförbundsjätten LO att lura presstödssystemet. LO har tecknat ett stort antal gratis ETC-prenumerationer som blåst upp tidningarnas upplagor till presstödsnivå. Det är oklart om en del av orsaken till de nu aviserade massnedläggningarna är att det samarbetet har stoppats.

De tidningar som läggs ned är Göteborgs Fria, Landets Fria, Sesam, Stockholms Fria, ETC Bergslagen, ETC Jönköping, ETC Malmö, ETC Norrköping, ETC Stockholm, ETC Sundsvall, ETC Umeå, ETC Uppsala, ETC Västerås, ETC Växjö och ETC Örebro. Sista numret av dessa tidningar ges ut i mellandagarna.

Varsel om nedläggning har i dagarna gått ut till anställda. Uppsägningarna blir dock inte så många som antalet nedlagda tidningar antyder. Detta eftersom stora delar av tidningarnas innehåll samproduceras.

ETC:s ansvarige utgivare Johan Ehrenberg meddelar att man i stället för de papperstidningar som nu läggs ned ska försöka producera digitala lokalutgåvor. Han flaggar också för att ETC ska börja producera någon form av lokalt TV-material.

ETC startade redan 1976 under namnet Partisano med starka kopplingar till de då många partifraktionerna på den yttersta revolutionära, våldsbejakande vänsterkanten. Några år senare bytte man namn till ETC som ett första steg i en ompaketering med syfte att skapa en medieprodukt som inte så starkt skulle signalera redaktionens vänsterradikalism. Man hoppades på så sätt kunna dra till sig fler läsare än de traditionella kommunistiska medierna med vänsterradikala namn och med knutna nävar, röda stjärnor och hammaren och skäran i logotyperna.