SVT rapporterade nyligen att hot och våld med knivar och även pistoler ökar bland skolelever och att skolor i ’utsatta’ områden sticker ut markant i statistiken. I Skåne möter man nu den utvecklingen och befarade skolskjutningar genom att utbilda personalen i hur man agerar vid situationer med väpnat våld under skoltid. Bland annat utvecklas appar för mobiltelefon som larmar all personal när våldet slår till.

LÄS ÄVEN: Väpnat hot och våld i skolan fortsätter att öka

Den så kallade ”krisappen” är tänkt att installeras på alla skolanställdas mobiltelefoner. När en elev eller annan person med vapen dyker upp på skolan ska den som först upptäcker det snabbt kunna skicka ett meddelande som går ut till samtliga i personalen och får telefonen att blinka rött.

Det berättar Thomas Andersson, säkerhetschef i Ystad, Sjöbo och Simrishamn, för Sveriges Radio.

– Då är det en signal till personalen att de ska se till så att barnen gömmer sig, att man låser dörrar och barrikaderar sig i olika utrymmen.

Övar på att vara tysta
Utbildningen handlar om så kallad ”inrymning” i motsats till ”utrymning”. Ett av momenten handlar om att öva på att vara tyst när man gömt sig undan den beväpnade personen så att man inte avslöjar gömstället.

Försöksverksamhet pågår i Malmö
I skolor i Malmö uppges man redan vara ingång med beta-testning av en krisapp för personalen. Enligt säkerhetssamordnare Karin Leist vid gymnasieförvaltningen i Malmö har man här valt ”en hög ton” i stället för blinkande rött ljus som larmsignal när våldet drabbar skolan.

Thomas Andersson vill inte använda Malmös app på skolorna i sitt ansvarsområde. Han menar att en sådan app bör vara tyst eftersom den annars kan röja var man gömt sig. Andersson hänvisar till erfarenheter från muslimska terrordåd i Frankrike där gärningsmän lyckade lokalisera personer som gömt sig men glömt stänga av sina mobiltelefoner.

Skolverket: ”Var mentalt förberedda på väpnat våld”
Skolverket har gått ut med en allmän rekommendation till landet skolor om att ”vara mentalt förberedda för väpnat våld”.