Angered Care, som drivs av Ayad Majeed Alwindawe och Fadil Sayfulla Muhsin, vittjade skattebetalarna på mångmiljonbelopp genom att missbruka ersättningssystemet för att ta emot asylsökande som patienter. Det visar en granskning som SVT gjort.

Läkare på Angered Care bokade systematiskt mängder med återbesök med asylsökande för åkommor som trötthet och huvudvärk. För varje patientbesök fick man tusenlappar från Västra Götalandsregionen. Sammanlagt har vårdcentralen dragit in över fem miljoner kronor om året bara på asylsökande.

En läkare har haft tusen patientbesök i månaden, vilket är dubbelt så mycket som den övre gräns som Läkarförbundet är rimlig. Vittnesmål från en anställd, Mojgan Khosravani, finns också om att någon undersökning och behandling sällan förekom. I stället fick patienten ofta bara frågan om denne ville ha en sjukintyg.

Angered Care har också satt i system att värva anhöriga till patienter som nya patienter. SVT berättar om en asylsökande mamma som ledsagade sin son till vårdcentralen för att denne hade snuva. Hon blev då själv inskriven som patient med ett besök där hon sades lida av trötthet på grund av mens. Vårdcentralen kunde därmed kvittera ut ersättning för dubbla läkarbesök.

SVT avslöjar också att inga som helst kontroller görs av vårdcentralernas ersättningskrav. Mångmiljonbelopp i skattepengar betalas bara ut i enlighet med de fakturor som skickas in.

Systemet bygger på tillit, berättar Thomas Wahlberg som är chef för den lokala asylenheten som administrerar fakturorna från de vårdcentraler som behandlar asylsökande. Man litar på att vårdcentralerna uppger rätt antal behandlingar av asylsökande och utgår ifrån att det varit riktiga besök för verkliga åkommor.

I slutet av 2017 tog Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslut om att säga upp avtalet med Angered Care. Detta efter att allvarliga missförhållanden uppdagats beträffande bemanning och journalföring. Det visar sig nu alltså att verksamheten bedrivits på ett klandervärt sätt också i andra avseenden.

Det är oklart om de uppgifter som nu framkommit kommer att föranleda en brottsutredning. Ingen ansvarig på Angered Care har velat svara på frågor.