Vänsterliberal media har anklagat Trump för den så kallade stormningen av det amerikanska parlamentet efter en Trump-demonstration. Men i en video som lagts upp i sociala medier syns hur det är polisen som under lugna former välkomnar in ett stort antal demonstranter i parlamentsbyggnaden. Någon förklaring till varför har inte framkommit.

I videoklippet syns hur en folksamling står utanför en av ingångarna till Kapitolium. Dörrarna öppnas och folkmassan promenerar lugnt och ordnat in i byggnaden som vid ett studiebesök.

På stillbilder ses hur de insläppta personerna håller sig innanför de avspärrningsrep som begränsar hur besökare får röra sig i byggnaden.

Washingtons federale åklagare har i ett uttalande sagt att han kommer att de poliser som medverkat till att ge demonstranterna tillträde till byggnaden kommer att åtalas. Uppgifter finns också om att chefen för den polisstyrka som ansvarar för säkerheten runt Kapitolium har ombetts att avgå. En utredning av händelsen ska enligt uppgift också inledas.

Det ifrågasätts nu från flera håll om det överhuvudtaget förekommit någon stormning av byggnaden på det sätt som beskrivits i media. Frågetecken reses kring vem som gett polisen instruktioner att öppna dörrarna för demonstranterna och med vilket motiv.

Vissa har anklagat poliserna för att sympatisera med Trump-demonstranterna och därför hjälpt dem in i byggnaden. Andra hävdar att det i stället är motståndare till presidenten som ligger bakom och att syftet varit att skapa en situation som sedan kan användas mot Trump på det sätt som nu skett.