Danmarks tidigare invandrarminister Inger Stöjberg uteslöts under tisdagen ur Folketinget. Under dramatik tvingades hon lämna det danska parlamentet sedan en majoritet röstat bort henne.

Bakgrunden till att Stöjberg fråntas sitt mandat i Folketinget är att hon förra veckan dömdes till 60 dagars ovillkorligt fängelse av Danmarks riksrätt. Detta eftersom hon 2016, när hon var invandrarminister, försökte stoppa barnäktenskap bland asylsökande genom att skilja minderåriga flickor från deras män. Riksrätten menade att hon inte hade laglig befogenhet att fatta ett sådant beslut.

LÄS MER: Dansk ex-minister döms till fängelse för att ha stoppat barnäktenskap

Riksrättens ledamöter bestod till hälften av tidigare politiker och till hälften av politiskt utsedda jurister. Att Stöjberg överhuvudtaget blev föremål för en riksrättsprocess för något hon gjorde mer än fem år tidigare var möjligt sedan hon kommit på kant med och tvingats bort från sitt tidigare parti Venstre. Det är främst Venstre, alltså Danmarks liberala tidigare regeringsparti, som velat straffa det före detta statsrådet.

Väljarnas dom mot Venstre, inte minst för hanteringen av Stöjberg, har inte varit nådig. Partiet har rasat kraftigt i opinionen. Istället har väljarna gått till andra högerpartier och till Socialdemokraterna. Venstre har emellertid återhämtat sig senaste månaderna.

LÄS MER: Danska högern KOLLAPSAR efter petningen av Støjberg

Under tisdagen lyftes så nästa fråga efter att Stöjberg dömts av riksrätten: Ska hon ha rätt att sitta kvar på sitt mandat i Folketinget? En majoritet av de närvarande ledamöterna ansåg att hon inte ska ha det. 98 röstade för att ta ifrån Stöjberg hennes plats i Folketinget medan 18 röstade emot.

Främst är det Dansk folkeparti som stöttat Stöjberg genom riksrättsprocessen och försökt förhindra att hon sparkas från Folketinget. DF anklagar såväl Venstre som Socialdemokraterna för att hyckla i frågan eftersom de hade samma inställning till barnäktenskap som Stöjberg när beslutet fattades våren 2016.

De båda anklagade partierna har emellertid försvarat sig med att det är viktigt för ett statsråd att följa lagen, även om det handlar om utsatta barn.För Inger Stöjberg kom förra veckans dom som en överraskning. Däremot var beskedet idag väntat, eftersom hon redan fällts av riksrätten.

– Jag väntar mig att en majoritet förklarar mig ovärdig att sitta kvar på min plats, sade hon innan omröstningen.