På fredagseftermiddagen samlades hundratals lantbrukare i skånska Hörby för att försöka skapa uppmärksamhet kring lantbruksfrågor. Bönderna framförde bland annat att många slutar och att inhemsk produktion är i fara eftersom att lönsamheten är dålig.

De senaste månaderna har bönder runt om i Europa protesterat mot EU:s klimatpolitik. Bönderna är frusterade över ökade priser och tung byråkrati som försvårar arbetet. Men i Sverige har det däremot varit tyst – fram till den här veckan.

LÄS ÄVEN: Bondeupproret sprider sig i Europa – protester vid EU-parlamentet

Ett initiativ har nu växt fram genom Facebookgruppen ”Traktordemonstrationen i Skåne”. En grupp som på kort tid har samlat över 4 300 medlemmar.

Vid klockan 14 på fredagen höll gruppen sin första demonstration i Hörby. Bakom initiativet står Ola Mårtensson i Hörby, Helena N Olofsson i Hörby, Johan Arnoldsson i Båstad och Oscar Andersson i Sjöbo.

Arrangörernas syfte med demonstrationen är att lyfta vikten av det arbete som görs inom lantbrukssektorn men även att staten, kommuner och myndigheter måste hjälpa till för att skapa bättre möjligheter för bönder.

Många lantbrukare i Sverige och Europa i stort anser att det nuförtiden är betydligt svårare att utföra sitt arbete. De klagar över EU:s klimatpolitik som resulterat i ökade kostnader för diesel och utsäde men samtidigt betydligt mindre pengar in från mjölk, kött och grödor.

Bönderna i Skåne varnar för att det i slutändan kommer att vara gemene man som drabbas om det blir färre lantbrukare som producerar livsmedel, vilket i det långa loppet också försämrar Sveriges krisberedskap.

På ett flygblad som delades ut i Hörby står det att bönderna kräver; ”bättre lönsamhet, mindre byråkrati, lättnader på lagar och krav, återinförande av tjänstemannaansvar och ingen varg”.

Faksimil Facebook

SD: ”Vi är många som står bakom er”

På plats vid demonstrationen fanns Sverigedemokraterna representerade. Anders Hansson (SD), kommunstyrelsens ordförande i Hörby kommun, tillsammans med tidigare SD-toppen Cecilia Bladh in Zito pratade med bönderna och visade sitt stöd.

”Även att samma regler ska gälla för importerad mat som för svensktillverkad mat. Och att vi alla måste inse hur viktigt det är med självförsörjning och krisberedskap! Jag är otroligt stolt över att denna demonstration genomfördes i Hörby och avttså många lantbrukare o bönder från Hörby med omnejd deltog! Vi är många som står bakom er!”, framförde Cecilia Bladh in Zito på Facebook.

Anders Hansson (SD) Faksimil Facebook

Se videoklipp från traktordemonstrationen i Hörby:

LÄS ÄVEN: Samnytt vid bondeprotest i Polen