I ett tal vid ett internationellt demografiskt toppmöte i Budapest förra veckan adresserade Ungerns premiärminister Viktor Orban den brännande frågan om nativitet kontra invandring för att upprätthålla de europeiska ländernas befolkningar. Han kallade de låga födelsetalen bland ursprungsbefolkningarna för ”Europas sjukdom” och slog samtidigt fast att ”vi får aldrig acceptera ett folkutbyte” som lösning på problemet.

Under talet beskrev Orban det han menar är Europas största problem som ett ”demografiskt självmord”. Han manade samtidigt till att skapa ytterligare incitament för medborgarna att skaffa fler barn: ”Familjer som skaffar fler barn ska belönas, inte bestraffas.”

Premiärministern riktade samtidigt en känga till de klimatalarmister som propagerar för att européer ska föda färre barn eller helt avstå från barnafödande för klimatets skull. ”Människan är en del av jordens ekosystem och har en given plats i detta”, konstaterade Orban

Orbans majoritetsregering har gått före och visat vägen genom att införa förmånliga lån till de par som skaffar barn. Lånen görs räntefria, skrivs ned eller avskrivs helt när det tredje barnet föds, något som Samhällsnytt tidigare har rapporterat om.

LÄS ÄVEN: Nygifta par i Ungern får låna 300 000 kronor – efterskänks när tredje barnet föds

I sitt tal berättade Orban att det utöver en befolkningsfrämjande familjepolitik också krävs andra åtgärder. Ett av förslagen var att ge de europeiska folken grundlagsskydd mot de onda krafter som hotar deras existens.

Den ungerske premiärministern slog med eftertryck fast att lösningen på den demografiska utmaningen inte är massimport av migranter och i synnerhet inte illegala sådana: ”Vi får aldrig acceptera ett folkutbyte.”

LÄS ÄVEN: Orban vägrar låta Ungern förvandlas till ett ”invandrarland”

Orban stakade ut vägen till framgång som ett samhälle där de som skaffar barn får det väsentligt bättre än de som inte bildar familj. Alternativet beskrevs som en framtid där västvärlden är dömd till splittring och demografisk undergång, en utveckling som premiärministern sade sig vara fast besluten att hejda.

– Utan familjer och barn kommer det nationella samhället att försvinna. Och om en nation försvinner är det något oersättligt som går förlorat från världen.