Efter att brandmännen Pontus Westlund och Emil Skoglund i en debattartikel uttryckt kritik mot Södertörns Brandförsvarsförbund, vars rekrytering och urval av brandmän man ifrågasatt och menade att kraven på dessa var alltför lågt ställda, nekades duon trots goda vitsord sommarvikariat 2015. Efter flera turer och förbundet erkänt att man gjort fel får de nu varsin rejäl summa.

I en JO-anmälan hänvisade Westlund och Skoglund till ett mejl de fått av vice chefen för Södertörns Brandförsvarsförbund. Där stod att en av männen visserligen hade ett flertal av de kvalifikationer som krävdes men att han inte längre var aktuell för tjänsten då han inte delar ”förbundets grundläggande värderingar”. När männen senare träffade chefen spelade de in samtalet där denne yttrat att ”ska man jobba i en organisation så bör man ju dela dess värderingar”. Detta innebar att Södertörns Brandförsvarsförbund och dess chef brutit mot repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

JO fastslog att förfarandet hade stora likheter med en uppsägning och att den egentliga orsaken till att de nekats anställning var debattartikeln och ett öppet brev. ”En mycket allvarlig kränkning av deras yttrande- och meddelarfrihet”, slog man fast. Trots JO:s utlåtande fortsatte förbundet hävda att Westlund och Skoglund inte delade arbetsplatsens värderingar. De stämde då brandförsvarsförbundet inför tingsrätten och för några dagar sen gick de med på en förlikning.

Påtvingade värderingar
– Det är ett relativt högt belopp för svenska förhållanden och det visar att tidigare avgöranden i Högsta domstolen om skadestånd för grundlagsbrott börjar sätta sig hos myndigheterna, säger Anna Rogalska Hedlund, ombud för de två brandmännen.

Hon tror att förlikningen kan få betydelse för anställda i den offentliga sektorn.

– Man kan inte påtvinga personal vilka värderingar som helst. Det är stor skillnad på vad arbetsgivaren får kräva i den privata sektorn jämfört med den offentliga. Och det tycks finnas en stor okunskap om den skillnaden.

För duon är det framför allt medgivandet om att man gjort fel och ställer sig bakom JO-beslutet som idag gläder. Båda arbetar idag i en annan räddningstjänst i Stockholmsregionen.

Samhällsmagasinet tog för några år sen upp historien kring Södertörns Brandförsvarsförbund: