Sedan januari 1967 har anrika Lambohov slott och säteri varit klassat som byggnadsminne. Men nu väntas Lambohov bli hem för ett islamiskt kulturcenter och ett stort moskébygge. Detta efter att samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun har sagt ja till Linköpings moskéstiftelses planer på en megamoské tätt intill.

I årsberättelsen för 2019 skrev Linköpings moskéstiftelse (Islamiska förbundet) att de ”är optimistiska till att kunna köpa tomten och förvalta den till en moské” och att de ”har kontaktat vissa utländska ambassader som vi har förhoppningar ska kunna hjälpa oss”.

Och nu har beslutet fattats. Det blev ett ja från kommunens politiker. Centerpartisten Lars Vikinge, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Linköping, säger att nämndens godkännande innebär att den kan byggas.

Detaljplan ska arbetas fram

– Det är alltså ett startbesked för ett så kallat detaljplanarbete. I och med det här beslutet så kan förvaltningen börja arbeta med planerna på hur det här ska gestaltats och hur det ska se ut, säger han till P4 Östergötland.

Hur lång tid detaljplanarbetet kommer att ta kan han inte svara på, men han menar att det kommer ta månader och kanske år innan det arbetet är färdigt. Därefter tillkommer ”ytterligare steg på vägen” för att bygga moskén.

LÄS ÄVEN: Megamoské planeras vid anrikt slott i Linköping