Opinion

I framtidens Sverige låser jag min ytterdörr

Min generation kliver nu in i vuxenlivet med händerna fulla av spillror från en humanitär stormakt.

Det är okej att kollektivt skuldbelägga vita

Faktum är att fler vita var slavar i Nordafrika än svarta var slavar i Amerika.

Julian Assange – en svensk rättsskandal

Ett skrämmande exempel på hur hämndlysten radikalfeminism ätit sig in i det svenska rättsväsendet.

SD i ’Femlingens’ Sverige

SD bör inte konkurrera med M om att vara mer konservativa eller mer höger. Man bör satsa på den vertikala skalan.

Fakta ska inte få förstöra fantasibilden av den mångkulturella utopin

Vi ska kalla Gottsunda för en mångkulturell utopi i vardande på samma sätt som vi skulle kalla de skäggiga karlarna för barn.

I Italien är det fint att vara ung och nationalist

När jag berättar att jag anses vara kontroversiell så undrar han varför det skulle vara ofint att värna sitt land.

JK bör inte tillåtas bli ett verktyg för antidemokratiska aktivister

Vi kan inte ha en ordning där bara åsiktsbrott begångna av personer med en viss politisk hemvist beivras.

Svag svensk godhetsreligion är chanslös mot stark islam

De är gudtrogna – vi är godtrogna.

Hot – verkliga eller fiktiva?

Prästerskapet behöver ett närliggande men diffust hot för att få glöd i en dramatiserad tro.
skola våld

Lärare: ”svenska skolan i fritt fall”

Tyvärr förstår inte svenska föräldrar att detta drabbar deras barn.