Under 2023 kommer 80 dömda jihadister ha avtjänat sina straff och lämnar franska fängelser. Situationen gör så att franska säkerhetstjänsten räknar med att det behövs 8 000 anställda för att adekvat övervaka dessa efter frisläppandet.

80 stycken är ungefär lika många jämfört med i fjol då 78 stycken personer som dömts för islamisk terrorism släpptes fria. På fem år har mer än 350 terrorister som avtjänat sina straff återfått sin frihet och runt 80 procent av dem övervakas i ett år efter att de fängslats för radikalisering.

Detta innebär mycket tidskrävande volymer för underrättelsetjänsterna. En chef gör denna beräkning: ”Vi behöver tre team om åtta poliser för att permanent övervaka en radikaliserad individ. Vi skulle därför behöva mer än 8 000 agenter för att permanent täcka dem som lämnar fängelset.”

LÄS ÄVEN: Frankrike förbjuder heltäckande muslimsk klädsel

Detta är behov som vida överstiger de 5 000 anställda som finns på Direction générale de la Sécurité intérieure, DGSI, Frankrikes inrikes säkerhetstjänst och en underavdelning till inrikesdepartementet.

Därför anses screening och prioritering vara viktigt. Så fort tecknen på radikalisering försvinner allokeras resurser till andra profiler som anses vara prioriterade med risk för att missa ”sovande” jihadister.