Religionsutskottet i det egyptiska parlamentet har avslöjat planer på att anta ett lagförslag som göra ateism brottsligt. 

Nuvarande egyptisk lag säger att ateister kan åtalas om man i offentligheten uttalar att man är icke-troende men kommitténs lagförslag går längre och kriminaliserar icke-tro i sig självt.

Under 2014, knappt en vecka efter att Abdel-Fattah el-Sisi blev president, sa regeringen att de förberedde en nationell plan att krossa varje form av ateism.

Några månader senare skrev Al-Shabab, en tidning kopplad till regeringen, att ateister var ”landets andra fiende efter det muslimska brödraskapet” och citerade en psykolog som sa att ”ateism leder till mental obalans och paranoia”.

Som ett led i att hålla undan det Muslimska Brödraskapet, en rörelse med starkt stöd i landet, har Sisi-regimen börjat framhålla en version av islam som ofta karaktiseras som ”moderat” även om vissa menar att den snarare bör kallas ”militant mainstream”.

Saudiarabien antog en liknande position under 2014 när ”främjande av ateism” officiellt klassades som terrorism.