Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller har påträffats i Kiruna. Det meddelar LKAB vid en pressträff idag.

Det rör sig om mer än en miljon ton sällsynta jordartsoxider som beräknas finnas i den så kallade Per Geijer-fyndigheten nära Kiruna, uppger LKAB.

– Det här är goda nyheter inte bara för LKAB, regionen och för svenskarna utan även för Europa och för klimatet, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

500 miljoner ton järnmalm

Fyndigheten undersöks i första hand för sin järnmalm som nu bedöms uppgå till över 500 miljoner ton. Dessutom är den rik på fosfor, ett kritiskt mineral och ingrediens i gödsel och därmed även för livsmedelsproduktionen.

Sällsynta jordartsmetaller, som omfattar totalt sjutton grundämnen, har ett brett industriellt användningsområde. Mobiltelefoner, batterier till elbilar och generatorer för vindkraftverk brukar nämnas som exempel.

Grundämnena förekommer dock oftast i små koncentrationer vilket gör att det kan vara svårt att få till stånd en lönsam gruvbrytning.

Kinesisk dominans

Sedan ett par decennier tillbaka domineras världsproduktionen av sällsynta jordartsmetaller helt och hållet av Kina. 2011 gav det upphov till oro när Kina ströp exporten – för att gynna den egna industrin – och priset på flera av de sällsynta ämnena mångdubblades på kort tid.

Som mest kostade ett kilogram cerium, den vanligaste av de sällsynta jordartsmetallerna, över tusen kronor sommaren 2011. Det var mer än tjugo gånger mer än året innan. Ett kilogram järn kostade som jämförelse under en krona.

Den kinesiska dominansen gör att flera västländer letar efter alternativ. Tidigare var Mountain Pass-gruvan i Kalifornien den största källan för sällsynta jordartsmetaller, men den stängdes i början av 2000-talet på grund av den hårda kinesiska konkurrensen. Sedan dess har flera försök att återstarta gruvan och få igång en lönsam produktion gjorts.

Brytning dröjer

En brytning av järn, fosfor och sällsynta jordartsmetaller i Per Geijer-fyndigheten kommer emellertid dröja många år till. Först måste LKAB ansöka om en bearbetningskoncession, något som det statliga bolaget kommer göra under 2023.

Regeringen är positiv till uppgifterna om fyndigheten.

– Elektrifieringen, EU:s självförsörjning av mineraler och metaller och oberoende av Ryssland och Kina börjar i gruvan. Vi måste stärka de industriella värdekedjorna i Europa och skapa reella möjligheter för elektrifieringen av våra samhällen. Politiken måste ge industrin förutsättningar att ställa om mot en grön och fossilfri produktion. Här kan svensk gruvindustri spela en avgörande roll. Behovet av mineraler för att genomföra omställningen är stor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) i en kommentar.