En färsk opinionsundersökning visar att tyskarna är måttligt förtjusta i att tvingas betala för statsmedia. Hela åtta av tio tillfrågade protesterar mot licenstvånget och var tredje vill slopa systemet helt, oavsett det är frivilligt eller obligatoriskt att betala. Färre än en av tio sade sig vara nöjda med betaltvånget.

Tyskland har, i motsats till Sverige som nyligen gick över till indrivning visa skattsedeln, kvar det gamla licenssystemet för finansiering av public service. Avgiften för de statsfinansierade mediebolagen ARD och ZDF ligger på 220 euro (cirka 2 500 svenska kronor) om året och betalas månadsvis.

En överväldigande majoritet anser att avgiften är för hög. Bara sex av hundra bland de tillfrågade tycker att det är ett rimligt belopp. Vissa av de missnöjda kan tänka sig betala varierande lägre belopp men den största gruppen, ungefär var tredje, vill att licensen avskaffas helt.

I bjärt kontrast till detta har den socialdemokratiska regeringen aviserat att licensavgiften i stället ska höjas med ytterligare motsvarande ett par hundra kronor. Höjningen är planerad att träda i kraft 2025.

Trötta på vinklad och uppfostrande journalistik

I likhet med bland annat Sverige och Storbritannien har tyskarna i ökande antal ledsnat på ofta vänstervinklad och åsiktsuppfostrande statsmedia. Idén att staten överhuvudtaget ska driva medier anses förlegad och förknippas med totalitära samhällen och kommunism.

Precis som statsmedier i andra länder håller det tyska public service-bolagen inte själva med om att de går den vänsterns och politiska korrekthetens ärenden. Men den allmänna uppfattningen att så är fallet stöds av undersökningar som gjorts.

ARD och ZDF arbetar som i Sverige under regler om opartiskhet. Exempelvis måsta man behandla alla parlamentariskt representerade partier lika i sin bevakning. Det gör man inte och värst negativt särbehandlade blir nationsvänliga Alternative Für Deutschland (AfD).

Mellan januari och mars lät ARD och ZDF 137 politiker komma till tals i sina inslag, Inte en enda av dem kom från AfD. Partiets ledare Alice Weidel beskriver det i en kommentar som en riktad bojkott mot hennes parti och beskriver agerandet som ”upprörande”.

Infiltrerade av radikala vänsterrörelsen

Det var i Tyskland som den så kallade ”långa marschen genom institutionerna” 1967 initierades av radikalvänsterprofilen Rudi Dutschke. Medierna och i synnerhet de statsfinansierade blev en av flera sektorer som skulle infiltreras för att användas som verktyg att driva politiken åt vänster på ett sätt som man inte lyckats med inom ramen för den parlamentariska demokratin.

Strategin blev framgångsrik, inte bara i Tyskland utan också i bland annat Sverige där den fångades upp av den så kallade 68-vänstern. I 50 år har den politiska vänstern lyckats behålla greppet om samhällsrapporteringen även om fokus har skiftat från ekonomisk kapitalism kontra socialism till idag mer genus- och identitetspolitiska ämnen och klimat.

LÄS MER: Undersökning: Nästan bara vänsterväljare anser SVT och SR sakliga och opartiska
LÄS ÄVEN: VIDEO: Musk konfronterar BBC om misinformation om covid-vaccinet