Julhandeln i Nordstan i Göteborg är i full gång. Det är också knarkhandeln. Polisen uppskattar att det ständigt rör sig cirka 150 langare och missbrukare i och runt centrumet, det stora flertalet numera unga män med utomvästlig invandrarbakgrund.

Leif Wetterskog har arbetat som polis i Göteborg i 28 år. I en intervju med vänsterliberala boulevardtabloiden Expressen berättar han att gatubilden idag är en helt annan än när han började patrullera 1990. Idag har gatuhandeln med och användningen av narkotika etablerat sig som ett normalt inslag i bland annat Nordstan.

Det senaste är att droghandeln tagits över av gäng med ’ensamkommande’ som sinsemellan delat upp staden i revir. Gängen hamnar ofta i konflikt med varandra och våldsamma situationer uppstår. Wetterskog understryker samtidigt att inte alla ’ensamkommande’ i Göteborg langar och använder knark.

Han berättar vidare att ungdomarna oftast är helt likgiltiga inför att de grips av polisen för narkotikabrott. De flesta har gripits ett stort antal gånger men är snart tillbaka på gatan igen.

Wetterskog förklarar att det är frustrerande att gripa samma person tio gånger på kort tid. ”Så fort man vänder ryggen till är de tillbaka igen”, suckar han uppgivet. Samtidigt tycker han att det frestar på psykiskt att gripa så många unga personer som redan är inne i knarkträsket.

Han berättar att det man oftast hittar på de gripna är hasch och rökheroin. Den sistnämnda tyngre drogen ökar nu stadigt, vilket kan hänga samman med att många unga afghaner är beroende av drogen redan när de kommer till Sverige.

Minst ett 50-tal ’ensamkommande’ som missbrukar heroin bedömer Wetterskog att det finns i Nordstan. Ett problem är att det bara finns 10 vårdplatser i staden för avvänjning av heroinmissbrukare.

När det gäller brist på resurser så är det ett problem även för polisen. Annan polisverksamhet blir lidande, berättar Wetterskog. ”Vi gör nästan inget annat”, säger han och syftar på polisens nya fokus att ta tillbaka Nordstan från knarklangarna och missbrukarna.

Han efterlyser också mer uppställning från bland annat Migrationsverket och gränspolisen för att få stopp på tillflödet av nya langare och missbrukare. Även kommunen och socialtjänsten behöver engagera sig bättre, anser Wetterskog

Robin Nilsson, som är chef på polisens gatulangningsgrupp, säger till Expressen att han aldrig skulle låta sina barn gå i Nordstan själva och att han även själv trots att han är polis drar sig för att röra sig i området.